ရုရွားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပူတင္ ေသာင္ျပိဳကမ္းျပိဳအႏုိင္ရရွိ

.

 

ေမာ္စကို၊ ရုရွား၊ မတ္ ၁၉ ။             ။ တနဂၤေႏြေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ရုရွားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္သည္ သက္ေသာင့္သက္သာအႏုိင္ရရွိခဲ့ျပီး ရုရွားႏုိင္ငံအား ေနာက္ထပ္ ၆ ႏွစ္ခန္႔ ထပ္မံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

ရုရွားႏိုင္ငံအား ဆယ္စုႏွစ္ ၂စုနီးပါးခန္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ပူတင္သည္ ပဏာမမဲရလာဒ္အရ စုစုေပါင္းမဲအေရ အတြက္၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကိုရရွိခဲ့ျပီး သူ၏ျပိဳင္ဘက္မ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္ကာ ေသာင္ျပိဳကမ္းျပိဳ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အတိုက္အခံမ်ားက ယင္းေရြးေကာက္ပြဲသည္ မွ်တမႈမရွိေၾကာင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ရုရွားႏိုင္ငံအား သမိုင္း၀င္ ၄ ၾကိမ္ေျမာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ ပူတင္သည္ လက္ရွိသမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ၌ အျခားျပိဳင္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၇ ဦးႏွင့္အတူ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပူတင္ကို အဓိကယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ေသာ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ အလက္ဇီေနဗယ္လ္နီမွာမူ အခ်ိဳ႕ေသာ တရားေရးရာကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ရုရွားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္မရွိသည့္အတြက္ ပူတင္က ျခြင္းခ်က္မရွိ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက ယူဆလ်က္ရွိသည္။

“မဲရလာဒ္ကိုၾကည့္ခ်င္းအားျဖင့္ က်ဳပ္တို႔ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈေတြကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္ က်ဳပ္တု႔ိရဲ႕အေတြးအျမင္ေတြဟာ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ၾကီးျမတ္လွတဲ့ႏုိင္ငံၾကီးနဲ႔ က်ဳပ္တို႔ရင္ေသြးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကို ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပူတင္က ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏုိင္ရရွိခဲ့အျပီးတြင္ ကရင္မလင္နန္းေတာ္ အနီးရွိရင္ျပင္၌ သူ႔ကိုေထာက္ခံသူမ်ားအား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခုသမၼတေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ရုရွားျပည္သူ ၁၀၇ သန္းခန္႔ လာေရာက္ မဲေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းေကာ္မရွင္၏အဆိုအရ စုစုေပါင္းမဲအေရအတြက္၏ ထက္၀က္ခန္႔ကို ေရတြက္ျပီးခ်ိန္တြင္ ပူတင္သည္ မဲအေရအတြက္၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကိုရရွိထားခဲ့ျပီး သူ႔ကိုအနီးစပ္ဆံုးယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္သူမွာ မဲအေရအတြက္ ၁၃.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္သူ ေပဗယ္လ္ဂရူဒီနင္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။