လူငယ္နဲ႔ စကားေျပအေရးအသားျပႆနာ ၆

.

 

စကားေျပေရးတဲ့အခါ အစကတည္းက စကားေျပရဲ႕ အေျခခံက်တဲ့ အဆင့္ေတြ၊ အေျခခံက်တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို အထိုက္အေလ်ာက္ သိထားမယ္ဆိုရင္ တကယ္လက္ေတြ႕ စကားေျပခ်ေရးတဲ့အခါ မမွားသင့္တာေတြမမွားဖို႔နဲ႔ စကားေျပရဲ႕အေရးပါမႈကို အေလးအနက္ထားဖုိ႔ တကယ့္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ စကားေျပရဲ႕ အေရးပါတဲ့ အေျခခံအခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ေရွ႕ပိုင္းမွာ အဆင္ေျပသလို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အခု ဒီကေန႔ေတာ့ စကားေျပတစ္ပုဒ္ ခ်မေရးခင္ အေျပာနဲ႔ အေရး အေရးပါမႈ သီးျခားအဓိပၸါယ္ရွိမႈကို ဦးစြာေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္။

အေျပာ ဆိုတာက ႏႈတ္နဲ႔ စကားေျပာတာကို အေျပာ၊ ႏႈတ္နဲ႔ စီကာပတ္ကံုးေျပာတာကို အေျပာစကားေျပလို႔ ေခၚပါတယ္။ အေရးစကားေျပဆိုတာက ႏႈတ္နဲ႔မဟုတ္ဘဲ လက္နဲ႔ ခ်ေရးၿပီးေျပာတာကို အေရးစကားေျပလို႔ ေခၚပါတယ္။

အဲဒီ အေျပာစကားေျပနဲ႔ လက္နဲ႔ခ်ေရးၿပီးေျပာတဲ့စကားေျပမွာ တူညီတဲ့အခ်က္က အေၾကာင္းအရာ ရွိရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ အေျပာစကားေျပမွာ ေျပာျပလိုတဲ့ သိေစလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ရွိရမွာျဖစ္သလို ခ်ေရးၿပီးေျပာတဲ့အခါမွာလည္း ေျပာျပလို သိေစလိုတဲ့အခ်က္ အေၾကာင္းအရာဆိုတာ ရွိရပါတယ္။

အေျပာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျပာလိုတဲ့ သိေစလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ရွိတာေတာ့ မွန္ပါၿပီ။ ေျပာလည္းေျပာလိုက္ပါၿပီ၊ ေရးလည္းေရးလိုက္ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုေျပာလိုက္ ေရးလိုက္တဲ့အခါ အေျပာစည္းကမ္း အေရးစည္းကမ္း မွန္ကန္ဖို႔ လိုအပ္ျပန္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အေျပာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျပာပံုေျပာနည္းစည္းကမ္း ေရးပံုေရးနည္းစည္းကမ္းဆိုတာရွိပါတယ္။ အဲဒီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအရ ေျပာမွ ေရးမွလည္း ကုိယ္ေျပာျပလိုတဲ့ ကိုယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေပၚလြင္ေအာင္ ေျပာႏိုင္ေရးႏိုင္မွာပါ။

လူတခ်ိဳ႕ စကားေျပာတဲ့အခါ လူတခ်ိဳ႕ စာေရးတဲ့အခါ နားေထာင္တဲ့သူ စာဖတ္တဲ့သူ နားမလည္ေစဘူးဆိုရင္ အဲဒါ အေျပာစည္းကမ္း အေရးစည္းကမ္း မွန္ကန္တိက်မႈ မရွိလို႔ပါပဲ။ “ဒီလိုစကားေျပာတာ ဘာေတြမွန္းမသိဘူး၊ ဒီလို ဘာေတြေရးထားမွန္းမသိဘူး”ဆိုတာ အေရးစည္းကမ္းနဲ႔ညီေအာင္ ေရးမျပႏိုင္လို႔ပါပဲ။

ဥပမာ “က်ေနာ္ မင္းဘူးၿမိဳ႕ကို သြားတယ္” လို႔ေျပာတဲ့အခါ သူ႔ရဲ႕အေျပာစည္းကမ္း သို႔မဟုတ္ သဒၵါ ကို မွန္ကန္ေအာင္ေျပာရပါတယ္။ ဒါကို “သြားတယ္ မင္းဘူး က်ေနာ္”လို႔ေျပာရင္ ေျပာလိုတဲ့အဓိပၸါယ္ကုိ မေပၚလြင္ႏို္င္၊ နားေထာင္တဲ့သူလည္း နားလည္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုပဲပါပဲ။ လက္နဲ႔ခ်ေရးၿပီးေျပာရင္လည္း “က်ေနာ္ မင္းဘူးကို သြားသည္” လို႔ေရးရမယ့္အစား “မင္းဘူး သြားသည္ က်ေနာ္” လို႔ေရးရင္ စာဖတ္သူအဖို႔ နားလည္နိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ေျပာရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်ေရးရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေျပာနဲ႔အေရးမွာ စည္းကမ္းနည္းလမ္းနဲ႔အညီေျပာမွ ေရးမွသာ ကိုယ္ေျပာလို ေရးျပလိုတဲ့အေၾကာင္းအရာကို ေပၚလြင္ေစမွာပါ။

ဒီေနရာမွာ မေျပာခင္ မေရးခင္ ေျပာခ်င္ေရးခ်င္သူမွာ ကိုယ္ေျပာမယ့္ေရးမယ့္ အေၾကာင္းအရာကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါေသးတယ္။

“အေျပာရွင္းဖို႔ အေတြးအရင္ရွင္းရမယ္”ဆိုတဲ့စကား၊ “အေရးရွင္းဖို႔ဆိုရင္လည္း အေတြးရွင္းရမယ္”ဆိုတဲ့ စကားဟာ မေျပာခင္ မေရးခင္ ေျပာမယ့္ေရးမယ့္သူမွာ အေတြးရွင္းလင္းတိက်ေနဖို႔လိုတယ္ဆိုတာကို ေဖၚညႊန္းတဲ့စကားပါပဲ။ ဒါလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ စကားေျပခ်ေရးတဲ့အခါ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ အဓိပၸါယ္ရႈတ္ေထြးေနတဲ့အခါ “ဟာကြာ ဒိီလူက သူကိုယ္တုိင္က သူေျပာခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာကို ေရေရရာရာ သိမွမသိတာဘဲ” ဆိုတဲ့ ေ၀ဖန္မႈမ်ိဳးဟာ ေျပာတဲ့ေရးတဲ့သူက သူေျပာမယ့္ေရးမယ့္အေၾကာင္းအရာကို သူကိုယ္တိုင္က ပိုင္နိုင္တိက်စြာ သိမထားဘူးဆိုတာကို ေထာက္ျပတဲ့သေဘာပါပဲ။

ကဲ ဒါေတြကို ျပန္ၿပီး ခ်ဳပ္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

စကားေျပမွာ အေျပာစကားေျပနဲ႔ အေရးစကားေျပဆိုတာ ရွိတယ္။ အဲဒီစကားေျပကို ေျပာတဲ့ေရးတဲ့အခါ သူ႔မွာသတ္မွတ္ထားတဲ့ အေျပာစည္းကမ္းနည္းလမ္း သို႔မဟုတ္ သဒၵါ မွန္ကန္ရမယ္။

ဒါ့အျပင္ စကားေျပနဲ႔ေျပာခ်င္ေရးခ်င္သူမွာ ဦးစြာပထမ ကိုယ္ေျပာခ်င္ေရးခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ဦးစြာပထမ ေသခ်ာတိက်ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ထားရမွာပါ။

ေနာက္ထပ္ၿပီး စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဥပမာ အေျပာ က အေရးထက္ ပိုမိုလြတ္လပ္တဲ့သေဘာ ရွိတယ္ဆိုတာမ်ိဳးတို႔၊ အေျပာမွာပါရွိတဲ့ အသံ အနိမ့္အျမင့္ေတြ စကားလံုးတစ္လံုးနဲ႔တစ္လံုးအၾကား ကြာဟမႈေတြကို အေရးမွာၾကေတာ့ အဲဒါေတြ ပါေအာင္ေပၚေအာင္ ေရးလို႔မရႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ အေျပာဟာ သဒၵါစည္းကမ္းကို လိုအပ္သလို ခ်ိဳးဖ်က္ အသံုးျပဳႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။

ကဲ ဒါေတြကုိေတာ့ ေနာက္ေန႔ၾကမွ ထပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပါဦးမယ္။

ဒီကေန႔ေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ။

လူငယ္မ်ား စကားေျပအေရးအသား မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ ထက္ျမက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

အပိုင္း(၁) အား ဖတ္ရန္-http://www.mizzimaburmese.com/article/37601

အပိုင္း( ၂ ) အား ဖတ္ရန္-http://www.mizzimaburmese.com/article/37690

အပိုင္း (၃)အား ဖတ္ရန္ - http://mizzimaburmese.com/article/37691

အပိုင္း (၄)အား ဖတ္ရန္ - http://mizzimaburmese.com/article/38139

အပိုင္း (၅)အား ဖတ္ရႈရန္ - http://www.mizzimaburmese.com/article/38162