ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က႑ ၄ ခုတြင္ အိႏိၵယလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား

.

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ေရး အပါအ၀င္ က႑ (၄)ခုတြင္ အိႏိၵယလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း အိႏိၵယ-ျမန္မာ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

မတ္လ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခ စုိက္ အိႏိၵယ-ျမန္မာကုန္သည္စက္မႈအသင္း (IMCC) တို႔ အၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမွင့္ႏိုင္ေရး၊ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပန္အလွန္ဖလွယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ IMCC ဥကၠ႒ Mr. B Sunil Seth က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

" ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံထုတ္ကုန္ေတြအေနနဲ႔ သစ္နဲ႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ေတြ၊ သတၱဳတြင္းထြက္ေတြ ျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္ေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ အာဆီယံေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ထုိင္း၊ အင္ဒုိနီးရွားတို႔လို တဆင့္ျမွင့္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရရွိေရးဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိႏိၵယကုမၸဏီေတြက ျပည္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ သဘာ၀ဓါတ္သုံးေငြသုံး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးကေန ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္မီးအျမန္ဆုံးရရွိ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါတယ္"ဟု Mr. B Sunil Seth က ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္အိုင္တီႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားတန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ထုတ္လုပ္ ေရးႏွင့္ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု ယင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက " ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ အေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကုိ နားလည္တယ္၊ သိတယ္။ ျမန္မာေတြရဲ႕စိတ္ဓါတ္ကုိ သိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဘာလိုအပ္ခ်က္ေတြရွိလဲ။ ေစာေစာက ေျပာတဲ့ သယံဇာတ၊ ကုန္ၾကမ္းေတြကို ပုိ႔ေနမယ့္ အစား ကုန္ေခ်ာ လုပ္ၿပီးေတာ့ ပို႔ခ်င္တယ္။ ဒါေတြကို ျမင္ထားတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အခ်ိန္ တိုတိုနဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္တုိးတက္လာလိမ့္မယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္၀ အက်ိဳးရွိမယ္ဆိုတာကုိ ေမွ်ာ္လင့္တယ္" ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁၄၂ သန္းေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။