ယီမင္၌ အိုင္အက္စ္တို႔၏ အေသခံဗံုးခြဲတုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူ ၆ ဦး ေသဆံုး

.

 

ေအဒင္၊ ယီမင္၊ မတ္ ၁၄ ။         ။ အစၥလာမ္မစ္ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႕ အုိင္အက္စ္တို႔သည္ အဂၤါေန႔က ယီမင္ႏုိင္ငံ ေအဒင္ျမိဳ႕မွ အစိုးရခံတပ္ရွိ ယူေအအီးႏုိင္ငံမွေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ ယီမင္တပ္သားမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား၍ အေသခံဗံုးခြဲတိုက္ခုိက္ခဲ့ျပီး ယင္းလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ကေလးငယ္တစ္ဦးအပါအ၀င္ လူ ၆ ဦးခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ကာ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာခဲ့သည္။

ယင္းတိုက္ခုိက္မႈသည္ ယီမင္အစိုးရ၏မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ ယူေအအီးႏိုင္ငံမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ယီမင္ တပ္ဖြဲ႕တည္ရွိေသာ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္းကို ပစ္မွတ္ထား၍ တိုက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိတိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ကေလးငယ္တစ္ဦးအပါအ၀င္ လူေပါင္း ၆ ဦးထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့ျပီး လူ ၃၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားက ဆုိခဲ့သည္။ ဒါ့အျပင္ အနီးအနားရွိ ကားအမ်ားအျပားလည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတိုက္ခုိက္မႈသည္ ၄င္းတို႔၏လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အိုင္အက္စ္တို႔က ၄င္းတို႔၏၀ါဒျဖန္႔သတင္းဌာနျဖစ္ေသာ Amaq မွတဆင့္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔၏ အေသခံကားဗံုးေဖာက္ခြဲ၍ တိုက္ခုိက္မႈသည္ ယူေအအီး အစိုးရကိုသစၥာခံေသာ ယီမင္တပ္သားမ်ား၏ဌာနခ်ဳပ္ကို ထိမွန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

ေအဒင္ျမိဳ႕အား ယီမင္အစိုးရႏွင့္ ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႕က ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး ၄င္းတို႔သည္ ျမိဳ႕ေတာ္ ဆာနားျမိဳ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမအမ်ားအျပားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ရွီးအိုက္ဟြတ္သီသူပုန္ မ်ားႏွင့္ တိုက္ခုိက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယီမင္ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ဂ်ီဟတ္၀ါဒီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အယ္လ္ေကးဒါးႏွင့္ အုိင္အက္စ္တို႔လည္း ရွိေနၾကျပီး ယင္းႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးသည္ ေအဒင္ျမိဳ႕အတြင္း၌ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုက္ခုိက္မႈအမ်ားအျပား ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။

ျပီးခဲ့ေသာ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ကလည္း ေအဒင္ျမိဳ႕ရွိ အၾကမ္းဖက္တန္ျပန္တုိက္ခုိက္မႈတပ္ဖြဲ႔၏ ဌာနခ်ဳပ္ကို အိုင္အက္စ္တုိ႔က ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ဗံုးခြဲတိုက္ခုိက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္တစ္ဦးအပါအ၀င္ လူ ၅ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။