ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း အစိုးရသို႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာ

.

 

ပုသိမ္၊ မတ္လ ၈။    ။   ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားေလ်ာ့နည္းလာျခင္းမွာ အစိုးရ ကို တိုက္႐ိုက္တင္ျပႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဟု ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္႐ွားသူမ်ား က ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာသည္။

“ ဒီဘက္ေခတ္မွာ ဘာလို႔နည္းလာလဲဆို အစိုးရအေပၚမွာ တိုက္ရိုက္တင္ျပခြင့္ရိွတယ္၊ဆႏၵျပတ့ဲ အခါမွာ က်ေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ္ဆို အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး ဆႏၵျပတာ အႀကိမ္ေပါင္း ၁၀ႀကိမ္ ေလာက္ရိွၿပီ၊ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပတာ ၆ ႀကိမ္ေလာက္ရိွတယ္၊ဆႏၵျပတ့ဲအေပၚမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းလာေတာ့ စိတ္ပ်က္လာတာေတြလည္းပါတာေပါ့၊ လယ္သမားအေရးေတြ ဆႏၵျပလို႔ထူးျခားလာတာ မရိွေတာ့ ဆႏၵျပခ်င္စိတ္မရိွေတာ့တာလည္း ပါတယ္ ” ဟု ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လူအခြင့္အေရးတက္ႂကြလႈပ္႐ွားသူ မ်ား အဖြဲ႔မွ  ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ ၆၈ ႀကိမ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃၀ ႀကိမ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ ၄၅ ႀကိမ္၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ ၆၀ ႀကိမ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အထိ ၇ ႀကိမ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခ့ဲေၾကာင္း တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မႉး႐ုံးမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရိွရသည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ဦးစိုးလိႈင္ဦးကမူ အစိုးရကိုတိုက္ရိုက္တင္ျပမႈရိွလာသျဖင့္ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းဟု ဆိုသည္။

"အဓိကအေၾကာင္းက အစိုးရအဖြဲ႔လုပ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက နည္းနည္းထိေရာက္လာတယ္ ေျပာရမလား ။ CSO အဖြဲ႔အစည္းေတြ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြန႔ဲ ထိစပ္မႈရိွလာတယ္လို႔ေျပာရမလား။ အဲဒီအခါမွာ အစိုးရအေပၚမွာ မႏွစ္သက္တ့ဲကိစၥေတြ ဆႏၵျပတာနည္းပါးသြားတယ္၊ ဟိုဘက္ အစိုးရမွာ ဆႏၵျပခ့ဲတုန္းက အစိုးရအေပၚမွာ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္တ့ဲအေၾကာင္းအရာေတြလည္းရိွတယ္။ တစ္ခုခုျဖစ္တယ္ ဆိုတာန႔ဲ ဆႏၵျပတဲ့ ကိစၥေတြေပၚလာတာေတြရိွတယ္၊ လက္ရိွအစိုးရမွာေတာ့ ျပည္သူလူထုတင္ေျမွာက္ထားတ့ဲ အစိုးရ ျဖစ္တယ္ ။ ႏွစ္ဘက္ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြန႔ဲ ဆႏၵျပပြဲေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္လို႔ ထင္တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းအား ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအတုိင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္  မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵထတ္ေဖာ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ား ရိွေနသည္။

အဆိုပါ ျငိမ္းစုစီ ဥပေဒၾကမ္းအရဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားသည္ ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ အေသးစိတ္၊ ခန္႔မွန္းလူဦးေရအျပင္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်ခံမည့္ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းက မည္သူျဖစ္သည္ကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးထံ ႀကိဳတင္ အသိေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၁၈တြင္ “မည္သူမဆို ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ိဳးတို႔ကို ပ်က္ျပားေစရန္ ေငြ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုကို ေသာ္လည္းကာင္း သံုးစြဲ၍ သူတစ္ဦးဦးအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းျပဳေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ျဖားေယာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုက္တြန္းျခင္းတို႔ကိုျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူကို  ေထာင္ဒဏ္ (၂)ႏွစ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္” ဟူ၍ ျဖည့္စြက္ထားသည္။