လူငယ္နဲ႔ စကားေျပအေရးအသားျပႆနာ ( ၂ )

.

စာေရးတဲ့အခါ ပထမဆံုး ရင္ဆိုင္ရမယ့္ကိစၥက “ဘာအေၾကာင္းအရာကို ေရးမွာလဲ”ဆိုတ့ဲကိစၥပါပဲ။

အထင္ရွားဆံုး ဥပမာေပးရရင္ ေက်ာင္းေနစဥ္ စာေမးပြဲေျဖတဲ့အခါ စာစီစာကံုးေမးခြန္းေျဖရသလိုပါပဲ။ စာစီစာကံုးေမးခြန္းမွာ တစ္ခါတေလ ေခါင္းစဥ္ သံုးခုေလာက္ေပးထားတာမ်ိဳး ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ စာေျဖသူက အဲဒီသံုးခုအနက္က ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စာစီစာကံုးေရးရမွာပါ။ အဲဒီအခါၾကေတာ့ စာေျဖသူက ဘယ္ေခါင္းစဥ္နဲ႔ေရးမလည္းဆိုတာ ေရြးရပါတယ္။ အဲဒါ ေခါင္းစဥ္အေပၚမူတည္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို စဥ္းစားတဲ့သေဘာပါပဲ။ ေႏြဦးကာလ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ဆိုပါေတာ့ အဲဒီေခါင္းစဥ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာကို ဦးစြာပထမ ေရြးခ်ယ္စဥ္းစားရတဲ့သေဘာပါပဲ။ အဲဒါ စကားေျပေရးတဲ့အခါ အေၾကာင္းအရာကို အရင္ေရြးခ်ယ္စဥ္းစားျခင္းဆိုတဲ့ ျပႆနာကို ဦးစြာပထမ ရင္ဆိုင္ၾကရတဲ့သေဘာပါပဲ။

စာေရးတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ေျပာျပခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာ ကိုယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ပါးစပ္နဲ႔မေျပာဘဲ စာနဲ႔ေရးၿပီးေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ စာေရးသူမွာ စာနဲ႔ခ်ေရးေျပာဖို႔ရာ အေၾကာင္းအရာ ရွိကိုရွိရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီအေၾကာင္းအရာကို ေရာက္တတ္ရာရာ ေလွ်ာက္ေရးၿပီးေျပာျပလို႔ကလည္း မျဖစ္ပါဘူး။ စာဖတ္သူကို အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခု သိေစလိုလို႔ ေရးျခင္းျဖစ္တာမို႔ “ရည္ရြယ္ခ်က္”လည္းရွိရပါမယ္။ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာကို သိေစခ်င္သလဲဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရပါမယ္။

ျပန္ေကာက္ရမယ္ဆိုရင္ စကားေျပေရးသူတစ္ဦးမွာ “အေၾကာင္းအရာ ရွိရမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္” ရွိရမယ္။ 

ေကာင္းပါၿပီ။ ခ်ေရးၿပီးေျပာစရာ အေၾကာင္းအရာ လည္းရွိၿပီ။ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ရွိပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းအရာက မပီမျပင္ မထင္မရွား ၀ို႔တို႔၀ါးတားျဖစ္ေနလ်င္လည္း မထိေရာက္ႏိုင္ပါ။ အေၾကာင္းအရာက မပီျပင္လ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေရာက္ေအာင္ ထိေအာင္ ေရးႏို္င္ဖို႔လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ အေတြးမရွင္းရင္ အေရးလည္း မရွင္းႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ဒုတိယ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ကိစၥ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ စကားေျပခ်ေရးမယ့္သူဟာ “ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေရးမလဲ”ဆိုတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ စာေရးသူမဆို “အေျခခံအားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္မ်ိဳး”ပဲ ရွိတတ္ပါတယ္။

“တစ္၊ ဗဟုသုတေပးရန္။” “ႏွစ္၊ ရသေပးရန္” ဆိုၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရွိပါတယ္။

တစ္ အခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဗဟုသုတေပးရန္ရည္ရြယ္ၿပီးေရးတဲ့စာေတြက စာဖတ္သူကို သိေအာင္၊ နားလည္ေအာင္ ဗဟုသုတျဖစ္ေအာင္ေရးတဲ့စာေတြပါပဲ။ အသိေပး၊ ပညာေပး၊ သုတေပး စာေတြလို႔လည္း ေျပာနိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ေရကူးနည္း၊ ကစားခုန္စား၊ က်န္းမာေရး၊ သိပၸံပညာ၊ ဥပေဒပညာ အစရွိတဲ့ ဗဟုသုတျဖစ္ေစတဲ့ စာမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါတယ္။ အခ်က္အလက္ကိုေပးတဲ့စာေပအမ်ိဳးအစား အခ်က္ေပးလိုတဲ့ေစတနာနဲ႔ေရးတဲ့စာေပအမ်ိဳးအစားလို႔လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ႏွစ္ အခ်က္ကေတာ့ စာဖတ္သူကို ရသတစ္ခုခုျဖစ္ေအာင္ ရေအာင္ေရးတဲ့စာအမ်ိဳးအစားပါပဲ။ ခံစားတတ္ေအာင္ဆိုတဲ့ေစတနာနဲ႔ ေရးတဲ့စာပါပဲ။ စာဖတ္သူကို စာေရးသူနည္းတူ ခ်စ္တတ္၊ မုန္းတတ္၊ ေဒါသျဖစ္တတ္၊ ျငင္းဆုိတတ္လာေစဖို႔ဆိုတဲ့ ေစတနာနဲ႔ေရးတဲ့စာေတြပါပဲ။ ကဗ်ာ၊ ၀တၳဳ၊ ျပဇာတ္ဆိုတဲ့ စာေပအမ်ိဳးအစားေတြပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ စာေရးသူရဲ႕ ေစတနာ သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေပၚလြင္ဖို႔ဆိုရင္ စာေရးသူရဲ႕ စိတ္အထားအသိုအေပၚမူတည္ေနတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ စာေရးသူက ေစတနာထားရင္ထားသေလာက္ သူေရးတဲ့စာဟာလည္း ထိေရာက္လာေစမွာပါပဲ။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ စာေကာင္းေပမြန္ ျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္းဟာ စာေရးသူ ေစတနာပါျခင္း မပါျခင္းအေပၚမူတည္ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆရာႀကီးပီမိုးနင္းေျပာဖူးတဲ့စကားရွိပါတယ္။ “စာေကာင္းေပေကာင္းေရးဖြဲ႔သည့္အတတ္သည္ စာကိုေရးေသာအတတ္မဟုတ္၊ စိတ္ကိုေရးေသာအတတ္ျဖစ္သည္” လို႔ ေျပာဖူးပါတယ္။

စာေရးသူတစ္ဦးအဖို႔ ေနာက္ထပ္ရင္ဆိုင္ရမယ့္ကိစၥ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “စနစ္တက်ထားသိုတတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္စီစဥ္မႈ”ပဲျဖစ္ပါတယ္။

စာေရးသူတစ္ဦးမွာ ေရးမယ့္အေၾကာင္းအရာလည္း ရွိၿပီ၊ ေျပာျပေရးျပခ်င္တဲ့ ေစတနာလည္း ရွိပါၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအေၾကာင္းအရာ ရွိရုံ၊ ေစတနာရွိရုံနဲ႔လည္း အဆင္မေျပေသးပါဘူး၊ အဲဒီအေၾကာင္းအရာကို ေစတာထက္ထက္သန္သန္ထားၿပီး စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္း စည္းရုံးတည္ေဆာက္တတ္ဖို႔လည္း လိုလာျပန္ပါတယ္။

ဥပမာျပရမယ္ဆိုရင္ အိမ္တစ္လံုးေဆာက္ဖို႔အတြက္ သစ္သားေတြ သံေတြ အစရွိတဲ့ အိမ္တစ္လံုးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ကုန္ၾကမ္းအဆင္သင့္ရွိၿပီဆိုပါစို႔၊ အဲဒီအိမ္ကိုလည္း အမတန္လွတဲ့ေခတ္မီမီ အိမ္ကေလးေဆာက္ျပခ်င္တယ္ဆိုပါစို႔ စာေရးသူဟာ ဘယ္သစ္သားကိုဘယ္ေနရာမွထားရမယ္ ဘယ္သစ္သားကိုျဖင့္ တိုင္၊ ဘယ္သစ္သားကိုျဖင့္ ဒိုင္း၊ ဘယ္သစ္သားကိုျဖင့္ အခင္း အစရွိသျဖင့္ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းစည္းရုံးတတ္ဆင္တတ္ဖို႔ လိုလာျပန္ပါတယ္။

အဲသလိုပါပဲ။ စာေရးသူဟာ သူေရးမယ့္အေၾကာင္းအရာကို စိတ္ထက္ထက္သန္သန္နဲ႔ ဘယ္လိုစေရးမယ္ ဘယ္လိုဇာတ္အိမ္တည္မယ္ ဘယ္လိုအဆံုးသတ္မယ္ဆိုတာ ရွိလည္းရွိ သိလည္း သိေနဖို႔လိုပါတယ္။ အဲသလို သိထားမွသာ ေကာင္းမြန္တဲ့စကားေျပတစ္ပုဒ္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္တဲ့ စကားေျပတစ္ပုဒ္ ျဖစ္လာမွာပါ။

ေကာင္းၿပီ။ အစကေန ျပန္ေကာက္ရရင္ စာေရးသူတစ္ဦးမွာ “အေၾကာင္းအရာရွိရမယ္။ ေစတနာလို႔ေခၚတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရမယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ အတတ္ပညာ ရွိရရွာရဖန္တီးတတ္ရမယ္”။ ဒါပါပဲ။

အခုေျပာခဲ့တာေတြဟာ စကားေျပေကာင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ဖို႔ စာေရးသူေတြမလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ျဖတ္ေက်ာ္ရမယ့္ အဆင့္ေတြပါပဲ။ အဲဒီအဆင့္ သံုးဆင့္ဟာ တဆင့္နဲ႔တဆင့္ ေက်ာ္သြားတာမ်ိဳး ေျပာင္းျပန္စဥ္းစားတာမ်ိဳးလုပ္လို႔မရပါဘူး။ သူ႔အဆင့္နဲ႔သူ စဥ္းစားထား ႏွလံုးသြင္းထားမွာသာလ်င္ ေကာင္းမြန္တဲ့ စကားေျပတစ္ပုဒ္ ျဖစ္လာမွာပါ။

ကိုင္း ဒီကေန႔ေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ။

ေနာက္ေန႔ေတြမွာ ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့။

လူငယ္တိုင္း စကားေျပအေရးအသား မွန္ကန္ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါေစ။

အပိုင္း(၁) အား ဖတ္ရန္-http://www.mizzimaburmese.com/article/37601