ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္း ဘ႑ာႏွစ္ ၃ ႏွစ္ဆက္တုိက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚ

.

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ဖြဲ႕စည္းပုံအသစ္ျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းသည္ ယင္းဘ႑ာေရးႏွစ္အပါအ၀င္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အထိ သုံးႏွစ္ဆက္တိုက္ အ႐ႈံးေပၚေနေၾကာင္း ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္း၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးခမ္းေအာင္ကဆုိသည္။

ယင္းကုိ ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းေထာင့္တြင္ရွိ ရန္ကုန္စာတုိက္ႀကီး အေဆာက္အအုံ၌ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းႏွင့္ Za Information Technology Co.,Ltd တုိ္႔၏ Marketplace ၀ဘ္ဆုိဒ္ မီဒီယာမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးခမ္းေအာင္က - “ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပရမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔မွာ စခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ၈.၄ ဘီလီယံက်ပ္ အ႐ႈံးေပၚခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၆.၂ ဘီလီယံက်ပ္႐ႈံးတယ္။ ဒီ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာလည္း ၄ ဘီလီယံက်ပ္ ပတ္ခ်ာလည္ေလာက္ ႐ႈံးေတာ့မယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တင္ျပလုိပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီႏုိင္ငံမွာ အ႐ႈံးေပၚခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ျမန္မာ့စာတုိ္က္လုပ္ငန္းဟာ တစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာလုိပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းဘ႑ာႏွစ္ သုံးရပ္စလုံးအတြက္ ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္း၏ စုစုေပါင္းအ႐ႈံးမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ (၁၈.၆ ဘီလီယံက်ပ္) ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းအေနႏွင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ အရႈံးျပရလာဒ္မ်ားရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ အ႐ႈံးေငြ က်ပ္ ၂ ဘီလီယံေက်ာ္ခန္႔ တစ္ျဖည္းျဖည္း ေလ်ွာ့ပါးလာသည္ကုိလည္းေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းအေနႏွင့္ ထုိကဲ့သုိ႔အ႐ႈံးေပၚေနေသာ ကိစၥသည္ ၀န္ထမ္းစားရိတ္ႏွင့္ ပင္စင္စားရိတ္မ်ားအေပၚတြင္  ကုန္က်စားရိတ္မ်ားရွိသည့္အျပင္ ျပည္တြင္း- ျပည္ပ စာႏွင့္ ပါဆယ္ပစၥည္းပုိ႔ေဆာင္ခမ်ားအေပၚတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္က အရႈံးခံၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခမ္းေအာင္က ေျပာသည္။

ဦးခမ္းေအာင္က “႐ႈံးတဲ့အ႐ႈံူးက ဘာေၾကာင့္႐ႈံးလဲဆုိရင္ လစာစားရိတ္ေတြျဖစ္တယ္၊ ပင္စင္လစာစားရိတ္ေတြျဖစ္တယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ စာတုိက္က ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က အ႐ႈံးခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္တယ္ဆုိတာလည္း မီဒီယာကေနတစ္ဆင့္ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု လုပ္ငန္းဌာန၏ အ႐ႈံးေပၚေနေသာ အသုံးစားရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေျပာဆုိထားသည္။

၎က ဆက္လက္ၿပီး “ဒီ႐ႈံးေနတဲ့ အ႐ႈံးေတြထဲမွာ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က ၀န္ထမ္းလစာစားရိတ္နဲ႔ ပင္စင္စားရိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းကၽြန္ေတာ္တို႔ အမွန္တကယ္ကုန္က်ေငြဟာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲရွိပါတယ္။ တစ္ဆက္တစ္ဆက္တည္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာ ျပည္တြင္းကုိ စာပုိ႔ရင္ စာတစ္ေစာင္ကုိ ၂၀၀ က်ပ္ေကာက္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းကုန္က်တာက စာတစ္ေစာင္ကုိ ရန္ကုန္ကေန ျမစ္ႀကီးနားပဲထည့္ထည့္၊ မႏၱေလးပဲထည့္ထည့္ သူ႔ရဲ႕ ကုန္က်စားရိတ္သည္ ၂၁၅၄ က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တကယ္တမ္းေကာက္ေနတာ ၂၀၀ က်ပ္ပဲေကာက္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က စာတစ္ေစာင္ပုိ႔တုိင္း ၁၉၅၄ က်ပ္ ႐ႈံးပါတယ္’’ ျဖည့္စြပ္ေျပာဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားသုိ႔ စာတစ္ေစာင္ပုိ႔လွ်င္ စာပုိ႔သူမ်ားမွ ၁၀၀၀ က်ပ္သာေပးေခ်ရၿပီး အမွန္တကယ္ ကုန္က်ေငြမွာ ၂၅၇၈ က်ပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာတစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ႐ႈံးသည္ဟု ဦးခမ္းေအာင္က ေျပာသည္။

ဆက္တုိက္အ႐ႈံးေပၚမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ၂၀၁၈၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ေနာက္ထပ္ ၃ ႏွစ္တြင္ အသုံးစားရိတ္ ႏွင့္ ၀င္ေငြ ကာမိေသာ (Break even) အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္မည္ဟု ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမွဴး ဦးခမ္းေအာင္က ေျပာ သည္။

“ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ အ႐ႈံးေလွ်ာ့နည္းေစဖို႔နဲ႔ ပေပ်ာက္ေစေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ရက္ေန႔မွာ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာေတြကေနတစ္ဆင့္ ျပင္ပပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏုိင္ဖို႔ ပုဂၢလိက အျမန္အေခ်ာပုိ႔ လုပ္ငန္းက႑၊ ကုိယ္စားေငြေကာက္ခံျခင္း၊ Mobile Money, ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ Online မွ ေစ်း၀ယ္သူမ်ားကို ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းက႑ (၆) ခုကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦးခမ္းေအာင္က ဆုိသည္။

ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းအေနႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမတုိင္ခင္က ယင္း၏ စာႏွင့္ ပါဆယ္ပစၥည္း ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလက္ေအာက္တြင္ စာတုိက္-ေၾကးနန္း-တယ္လီဖုန္း တြဲဖက္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သီးျခား၀န္ထမ္း၊ ကုိယ္ပုိင္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သီးသန္႔ဘ႑ာေငြတို႔ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အသစ္ျဖင့္ လည္ပတ္လ်က္ရွိေနသည္။

“အဲဒိအခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လူလုိတယ္၊ ေငြလိုတယ္၊ ပစၥည္းလုိတယ္ဆုိရင္ MPT (ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး) ကုိ အဆုိျပဳရပါတယ္၊ အခုေတာ့ ကုိယ္ပုိင္ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ လုပ္ကုိင္ေနပါတယ္” ဟု ဦးခမ္းေအာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံ၌ ျပည္တြင္းအျမန္အေခ်ာပုိ႔၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ပုဂၢလိက အျမန္အေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ MGL၊ Royal၊ SBS ႏွင့္ UCL စသည့္ လုပ္ငန္း ၄ ခုႏွင့္ ျပည္ပသုိ႔၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ MGL ၊ UCL ႏွင့္ Transmarine စသည့္ လုပ္ငန္း ၃ ခုကုိ အျမန္အေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။

ယင္းသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျမန္အေခ်ာပုိ႔ေစ်းကြက္အတြင္း ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ဦးခမ္းေအာင္က“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တရား၀င္အခြန္အခနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေစတာျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ ပုိ႔ေဆာင္မႈမွတ္တမ္းကုိ လစဥ္ေတာင္းပါတယ္။ အဲဒိ မွတ္တမ္းအသြားအလာေတြအရ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တကယ့္ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ တြန္းအားေတြေၾကာင့္လည္း ပါပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလည္း ဒီလုိမ်ဳိး ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္ေတြထည့္တယ္ဆိုတာက သူတုိ႔ထက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေက်ာ္လြန္ရမယ္၊ သာလြန္ရမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဆုိသည္။

၎က ဆက္လက္ၿပီး “႐ုိးသားစြာေျပာရရင္ ျပည္တြင္းမွာ ဒီအျမန္အေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္း ၄ ခုရွိတာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ ဘာလဲဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေစ်းကြက္ေတြ ေပးလုိက္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရင္တုန္းက Private,Public,Partnership ဆုိတာ မရွိခင္တုန္းက ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းဆုိတာက Dominate(စုိးမုိး) -တစ္ဦးထဲ မူပုိင္အျဖစ္လုပ္ကုိင္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ အမွန္ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ျပည္သူေတြကုိ ျပည့္ျပည့္၀၀မေပးႏုိင္ဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းရဖုိ႔အတြက္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကုိ တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျဖည့္စြပ္ေျပာဆုိထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ အစုိးရအေနႏွင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ေနာက္ထပ္ အျမန္အေခ်ာပုိ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္း ၉ ခုကုိ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစုိးရ၏ ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္း၌ အမွန္တကယ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ အရာထမ္းႏွင့္ အမႈထမ္းေပါင္း ၅၀၀၀ နီးပါးက ႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၀၀ နီးပါးသုိ႔ အျမန္အေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနၿပီး  ျပည္ပ ၁၀၂ ႏုိင္ငံသုိ႔ အျမန္အေခ်ာပုိ႔ လုပ္ငန္း မ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္း၌ စာတုိက္ေပါင္း ၁၃၈၂ ခုရွိၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ စာတုိက္ေပါင္း ၇၈၃ ခုတြင္ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းအေနႏွင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ာမနီအေျခစုိက္ DHL Express ႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းကာ Myanmar DHL Limited အျဖစ္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း (၂၂၇) ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပည္ပအျမန္အေခ်ာပုိ႔ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ိတ္ ဆက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။