အေမရိကန္ ဘီလွ်ံနာသူေဌးႀကီးတစ္ဦးက ေဂ်႐ုဆလင္သံ႐ုံးအတြက္ ေငြေၾကးကူညီမည္ဟု အစိုးရကို ကမ္းလွမ္း

.

ဝါရွင္တန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ။          ။ ေဂ်႐ုဆလင္တြင္ အေမရိကန္သံ႐ုံသစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကူညီမည္ဟု ရီပတ္ဘရီကန္ပါတီ၏ အဓိကအလႈရွင္ သူေဌးႀကီး ရွယ္ဒြန္အက္ဒယ္ဆန္က ကမ္းလွမ္းထားျခင္းကို သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ အစိုးရက စဥ္းစားသုံးသပ္လ်က္ရွိေနသည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ အလြန္ရွိမည္ျဖစ္ေသာ အဆိုပါ အလႈေငြကမ္းလွမ္းမႈအတြက္ တရားဥပေဒေရးရာေဘာင္အတြင္း ဝင္ႏိုင္မႏိုင္ကို ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရွ႕ေနမ်ားက အကဲျဖတ္တြက္ခ်င့္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ထရမ့္အစိုးရ အရာရွိမ်ားက ဆိုသည္။

ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္ဇ္ေတလာဆန္က လုံၿခံဳေရးစီမံခ်က္တစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေဂ်႐ုဆလင္သို႔ အေမရိကန္သံ႐ုံး ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ေရးတြင္ ေနာက္ဆုံး အဓိကအခက္အခဲႀကီးကိုလည္း ေျဖရွင္းလိုက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာၾကသည္။

ယခု ေငြလႈဒါန္းမည့္ သတင္းႏွင့္ သံ႐ုံးေျပာင္းေရႊ႕ေရးတြင္ လုံၿခံဳေရးစီမံခ်က္အား ဝန္ႀကီး ရက္ဇ္ေတလာဆန္က အတည္ျပဳသည့္ သတင္းတို႔အား လူသိရွင္ၾကား ေဆြးေႏြးေျပာဆိုႏိုင္မႈ အခြင့္အာဏာ မရွိျခင္းေၾကာင္း အဆိုပါ တာဝန္ရွိသူမ်ားက နာမည္ထုတ္ေဖာ္ မေျပာရန္ ေမတၱာရပ္ခံသည္။

မွန္းဆခ်က္တစ္ရပ္အရ ထရမ့္အစိုးရသည္ ေဂ်႐ုဆလင္သို႔ သံ႐ုံးေျပာင္းေရႊ႕ရန္အတြက္ သူေဌးႀကီး အက္ဒယ္ဆန္ထံမွသာမက ဧဝံေဂအသင္းေတာ္ဝင္ႏွင့္ အေမရိကန္ ဂ်ဴးအသိုင္းအဝန္းမွ တစ္ဦးခ်င္း အလႈရွင္မ်ားကိုပါ ပါဝင္လႈဒါန္းေရးအတြက္ ျမဴဆြယ္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။