လူငယ္နဲ႔ စကားေျပအေရးအသားျပႆနာ ( ၁ )

.

ဒီကေန႔ကစၿပီး အေျခအေနေပးရင္ေပးသေလာက္ စကားေျပအေရးအသားကိစၥ ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

စကားေျပအေၾကာင္းေျပာေတာ့ “စကားေျပဆိုတာ ဘာလဲဆို”တဲ့ေမးခြန္းကို အရင္ေျဖၾကည့္ရမယ္ထင္ပါတယ္။ ဟုတ္တယ္။ စကားေျပဆိုတာ ဘာလဲ။

စကားေျပနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပညာရွိေတြရဲ႕ အဆိုအမိန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္ ပါဠိပါရဂူ ဦးေအာင္မိုးရဲ႕ အဆိုအမိန္႔ကို က်ေနာ္ အႏွစ္သက္ဆံုးပါပဲ။ သူက “စကားေျပဆိုသည္မွာ ကဗ်ာဟုမေခၚရေသာ ျမန္မာစာေပမွန္သမွ်သည္ စကားေျပျဖစ္၏။ စကားေျပ၏အဓိပၸါယ္မွာလည္း ေျပျပစ္ေခ်ာေမာေသာစကား (၀ါ) စာေပဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္” လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဦးေအာင္မိုးရဲ႕ အဆိုအမိန္႔ထဲမွာ သတိျပဳမိတဲ့အခ်က္က စကားေျပကို ေျပျပစ္ ေခ်ာေမာေသာစကား ဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဒီစကားအရဆိုရင္ စကားေျပဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ေန႔စဥ္ေျပာဆိုေနေသာစကားမ်ားအေပၚအေျခခံတယ္ဆိုတဲ့အ ခ်က္ေပၚလာပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေန႔စဥ္သံုးႏႈန္းေျပာဆိုေနတဲ့စကား ေျပျပစ္ေခ်ာ ေမာေအာင္ ေျပာဆိုေနတဲ့စကားမ်ားကို စာေပအေနနဲ႔ ခ်ေရးထားျခင္းသာျဖစ္သည္လို႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲလို႔ ရလာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တကၠသိုလ္ျမန္မာစကားေျပေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ စကားေျပအေၾကာင္း အမွာစာထဲမွာလည္း “ကာရန္တို႔ကို စနစ္တက်မသံုးဘဲ သို႔တည္းမဟုတ္ လံုး၀မသံုးဘဲ စာေရးလ်င္ စကားေျပျဖစ္လာသည္” လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီ အဆိုအမိန္႔နဲ႔ ဒီအမွာစာထဲမွာပါတဲ့အခ်က္အလက္အရ စကားေျပဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည့္စံုေအာင္ေျဖလို႔ရၿပီလို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာမူတည္ၿပီး ထပ္မံရွင္းလင္းရမည္ဆိုလ်င္ စကားေျပဟူသည္မွာ ကာရန္လံုး၀မသံုးေသာ၊ အကယ္၍ ကာရံကိုအသံုးျပဳမည္ဆိုလ်င္လည္း ကာရန္ကို စနစ္တက်မသံုးေသာအဖြဲ႔မ်ိဳးကို စကားေျပလို႔ ယူဆရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာႀကီးေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖဴ)က အခုလို ရွင္းျပတာလည္း ရွိပါေသးတယ္။ “စကားေျပတြင္ စာလံုးအေရအတြက္၊ အသံအေနအထား စသည္တို႔ျဖင့္လည္း စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ၊ သာမာန္အားျဖင့္ ေန႔စဥ္ေျပာေနေသာ စကား၊ ေန႔စဥ္ေရးေနေသာ စာတို႔သည္ စကားေျပပင္ျဖစ္သည္”လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ဘာသာစကားဆိုသည္မွာလည္း ေန႔စဥ္လူအခ်င္းခ်င္း အသံထြက္ၿပီး ေျပာဆိုေနၾကသည့္စကားသံမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစကားသံမ်ားကို ထိုဘာသာစကား၏ ဖြဲ႔ထံုးစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေျပေျပျပစ္ျပစ္ စီစဥ္ေျပာဆိုလ်င္ အေျပာစကားေျပျဖစ္ၿပီး ထိုစကားသံမ်ားကို ထိုဘာသာစကား၏ ဖြဲ႔ထံုးစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေျပေျပျပစ္ျပစ္ စီစဥ္ေရးသားလ်င္ အေရးစကားေျပျဖစ္လာသည္”လို႔လည္း ဆရာႀကိီး ေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖဴ)က ရွင္းျပပါတယ္။

သည္ေနရာမွာ ထပ္ၿပီးသတိျပဳမယ့္အခ်က္က ေျပေျပျပစ္ျပစ္ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္မႈ ဆိုတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားေျပလို႔ဆိုထားတာျဖစ္လို႔ ေျပျပစ္ေသာစကား ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ပါၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေျပျပစ္ေအာင္ေျပာဆုိေတာ့ အေျပာစကားေျပ၊ ေျပျပစ္ေအာင္ ခ်ေရးေတာ့ အေရးစကားေျပ။ ဒါပါပဲ။

ဒါဆိုရင္ တဆင့္တက္ၿပီးစဥ္းစားၾကရေအာင္ပါ။ ဘာျပဳလို႔ “ေျပေျပျပစ္ျပစ္ျဖစ္ေအာင္” လို႔ ေျပာဆုိေနၾကရတာလဲ။ က်ေနာ္တို႔အားလံုး သိထားၿပီးျဖစ္တဲ့အခ်က္က မေျပျပစ္ရင္ အေျပာပဲျဖစ္ေစ အေရးပဲျဖစ္ေစ နားလည္ရခက္ခဲေစတာမ်ိဳး၊ အဓိပၸါယ္မရွင္းလင္းတာမ်ိဳးနဲ႔ အဓိပၸါယ္မွားယြင္းေစတာမ်ိဳး ျဖစ္ေစမွာမို႔ ေျပေျပျပစ္ျပစ္ ျဖစ္ေအာင္ေရးဖို႔ေျပာဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ထပ္ၿပီးစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္လာျပန္ပါတယ္။

ဥပမာ စင္ေပၚတက္ၿပီး စကားေျပာၾကတဲ့အခါ ေျပေျပျပစ္ျပစ္ေျပာတတ္ရင္ အေျပာေကာင္းသူလို႔ ဆိုၾကၿပီး ေျပေျပျပစ္ျပစ္ ခ်ေရးျပရင္ စာေရးေကာင္းသူလို႔ ဆိုၾကတာဟာ ေျပာရာမွာပဲျဖစ္ေစ ေရးရာမွာပဲျဖစ္ေစ ေျပေျပျပစ္ျပစ္ ေျပာတတ္ေရးတတ္ဖို႔လိုအပ္တာ သြားေတြ႕ၾကရမွာပါ။

အေျပာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရးပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လူမ်ိဳးရဲ႕ဘာသာစကားပဲျဖစ္ျဖစ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းရယ္လို႔ ရွိလာျပန္ပါတယ္။  အဲဒီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ ေျပာတတ္ေရးတတ္သူဟာ အေျပာေကာင္းသူ အေရးေကာင္းသူပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ ေျပေျပျပစ္ျပစ္ ေျပာတတ္ေရးတတ္သူဟာ ဘာသာစကားရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ ေျပာတတ္ ေရးတတ္သူျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာဆိုသတ္မွတ္နိုင္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔အားလံုး ၾကားဖူးၾက ႀကံဳဖူးၾကမွာပါ။ တခါတေလ စင္ေပၚတက္ၿပီးစကားသူတစ္ဦးရဲ႕စကားကိုနားေထာင္ရင္းက ဘာေတြေျပာေနမွန္းကို မသိပါဘူးကြာ ဆိုတာမ်ိဳးနဲ႔ ဒီလူဟာ စကားမေျပာတတ္ဘူးလားမသိပါဘူးကြာဆိုၿပီး စက္ေပၚကစကားေျပာေနသူအေပၚ မွတ္ခ်က္ျပဳတာမ်ိဳး ၾကားဖူးႀကံဳဖူးၾကမွာပါပဲ။ အဲဒါ ဘာျပဳလို႔လည္းဆိုေတာ့ စင္ေပၚတက္စကားေျပာသူဟာ စကားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ ေျပေျပျပစ္ျပစ္ မေျပာတတ္လုိ႔ပါပဲ။ စည္းကမ္းနဲ႔အညီမေျပာတတ္ေတာ့ စကားအစီစဥ္ေတြမွားၿပီး အဓိပၸါယ္ခ်ိဳ႕ယြင္း၊ အဓိပၸါယ္မျပည့္၊ အဓိပၸါယ္ ေျပာင္းကုန္တာေၾကာင့္ သူေျပာေနတဲ့အေၾကာင္းအရာအေပၚ နားေထာင္တဲ့သူေတြက နားမလည္ေအာင္ျဖစ္ေစၿပီး အေျပာမေကာင္းသူအျဖစ္ မွတ္ခ်က္အေပးခံရတဲ့သေဘာပါပဲ။

ဒါဆိုရင္ စကားေျပခ်ေရးသူတစ္ဦးအဖို႔ သူ ျဖတ္သန္းရမယ့္ အဆင့္္ေတြဆီ ဆက္ၾကရပါမယ္။ သူျဖတ္သန္းရမယ့္ အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစိီကို စဥ္းစားေဆြးေႏြးဖို႔လိုအပ္လာပါတယ္။ စကားေျပခ်ေရးေတာ့မယ့္လူတစ္ေယာက္ဟာ ဦးစြာအစ ပထမကတည္းက စနစ္တက်မရွိရင္ ေအာင္ျမင္တဲ့စကားေျပ ေကာင္းမြန္တဲ့စကားေျပ လွပတဲ့စကား ျဖစ္မလာနိုင္ျပန္ပါဘူး။

ကဲ ဒါဆိုရင္ ေနာက္တေန႔ၾကရင္ေတာ့ စကားေျပတစ္ခု ခ်ေရးေတာ့မယ္ဆိုရင္ အစကတည္းက စနစ္တက်ျဖစ္ဖို႔ စနစ္တက်စတင္နိုင္ဖို႔ ဘယ္လိုအဆင့္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ၾကရမလဲဆိုတာ ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးပါမယ္။ ဒီကေန႔ေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ။

လူငယ္မ်ား စကားေျပအေရးအသား မွန္ကန္ေကာင္းမြန္နိုင္ၾကပါေစ။ 

ၿငိမ္းေ၀(ကဗ်ာ့အုိးေ၀)