ပါကစၥတန္မွာ အမ်ိဳးသားအလွျပင္ဆုိင္လုပ္ငန္းေတြ ေရပန္းစားတြင္က်ယ္

.

အစၥလာမ္မာဘတ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ။         ။ ပါကစၥတန္ႏို္င္ငံ အစၥလာမ္မာဘတ္ၿမိဳ႕ေတာ္က အမ်ိဳးသားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ စတိုင္၊ ပုံစံေတြကို အလွျပဳျပင္ၾကတဲ့ အေရအတြက္ဟာ မ်ားျပားႀကီးထြားလာေနပါတယ္။

အစၥလာမ္မာဘတ္ၿမိဳ႕သားႀကီးေတြဟာ ေျခသည္းလက္သည္း သန္႔ရွင္းေတာက္ပေအာင္ အလွျပင္ျခင္း၊ ဆားဝက္ၿခံေတြ ဖယ္ရွားေခ်းခၽြတ္ျခင္းနဲ႔ ကက္ေၾကးညွပ္သံ နားဆင္လ်က္က ေကာ္ဖီစုပ္ေသာက္ကာျဖင့္ အမ်ိဳးသားအလွျပင္ဆုိင္ေတြဟာ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ေနပါေတာ့တယ္။

ပါကစၥတန္ႏို္င္ငံဟာ ေရွး႐ိုးစြဲျပင္းထန္ၿပီး အမ်ဳိးသားေတြအေနနဲ႔ ေယာက္က်ားပီပီသသ ရွိတာကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ေစာင့္ထိန္းၾကသလို ၿခိဳးၿခံေခၽြတာရၿပီး ဟိတ္ဟန္လုပ္ စတိုင္ထုတ္ျခင္းေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရဖြယ္ ရွိေနတဲ့ အယူအဆ ရွိထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အခ်က္အခ်ာက စီးပြားေရးစြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြက ေခတ္သစ္တစ္ရပ္အသြင္ ျဖစ္လာေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ ႐ိႈးထုတ္ဟိတ္ဟန္လုပ္တဲ့ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ျဖစ္တည္မႈကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး အမ်ိဳးသားအလွျပင္ဆိုင္ေတြ ဖြင့္လွစ္လာေတာ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Tauseeq Haider ဆိုသူဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသားအလွျပင္ဆိုင္ဟာ တစ္ခါလာေရာက္ အလွျပင္တာအတြက္ အနည္းဆုံး ႐ူပီး ၁၄၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒႆမ ၆၀ ေဒၚလာ) နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါတယ္။

“အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔လည္း ၿဖီးလိမ္းျပင္ဆင္ဖို႔ အခြင့္အေရး တန္းတူ ရွိေနတာပဲ။ ေခတ္ေတြလည္း ေျပာင္းေနၿပီ မဟုတ္လား။ ဆံပင္ညွပ္႐ုံသက္သက္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။”ဟု Haider က ေျပာပါတယ္။

“အထက္တန္းစားေတြ၊ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြဟာ မ်က္ႏွာျပင္တာ၊ အႏွိပ္ခံတာအျပင္ လက္သည္းေျခသည္း ေတာက္ေျပာင္သန္႔ရွင္းေအာင္ ျပင္ဆင္တာေတြအတြက္ ေျပာရမွာ ရွက္မေနေတာ့ဘူး။ ကိုယ္တိုင္ လိုလားစြာ လာေရာက္ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ၎က ေျပာခဲ့ပါတယ္။