တာ့ဂ်္မဟာကို သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့တဲ့ ကေနဒါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မိသားစု

.

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ။           ။ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနလ်က္ရွိတဲ့ ကေနဒါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်က္စတင္ ထရူးဒိုးဟာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္က ၎ရဲ႕ မိသားစုနဲ႔အတူ ယင္းႏိုင္ငံရဲ႕ အထင္ကရ တာ့ဂ်္မဟာ ဂူဗိမၼာန္ကို သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရူးဒိုးဟာ အိႏၵိယနဲ႔အၾကား ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ တုိးျမွင့္ေရး ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ဖို႔ သီတင္းတစ္ပတ္ၾကာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ေရာက္ရိွေနလ်က္ရိွတာျဖစ္ပါတယ္။

၎ဟာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္မွာေတာ့ ဇနီးျဖစ္သူ ဆုိဖီ ဂရီဂြိဳင္ရီ နဲ႔ သားသမီး သံုးဦးတို႔ နဲ႔အတူ အိႏၵိယရဲ႕ အထင္ကရ အထိမ္းအမွတ္ေနရာမွာ မိသားစုဓာတ္ပံု ရိုက္ကူးခဲ့ၾကပါတယ္။ တာ့ဂ်္မဟာကေတာ့ ျပည္ပေခါင္းေဆာင္ေတြ အိႏၵိယကို လာတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ မျဖစ္မေန သြားေရာက္လည္ပတ္ေနက် ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ယခု အိႏၵိယခရီးစဥ္ကေတာ့ ကေနဒါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရူးဒိုး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က စတင္တာ၀န္ယူၿပီးခ်ိန္ကတည္းက ပထမဆံုးေသာ  ခရီးစဥ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု ခရီးစဥ္အတြင္းမွာေတာ့ ၎ဟာ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ျဒာ မိုဒီ နဲ႔ေတြ႕ဆံုမွာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ၊ စြမ္းအင္၊ ပညာေရးနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။