ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အမ်ဳိးသမီးအသင္း၊ ယူ-၁၉ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအသင္းအတြက္ နည္းျပခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္

.

(ဓာတ္ပုံ - MFF)

ျမန္မာေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MFF)ဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အာဆီယံခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ား အသီးသီး ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမယ့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အမ်ဳိးသမီးအသင္း၊ ယူ-၁၉ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအသင္းအတြက္ နည္းျပခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

MFF က အဆုိပါ (၃)သင္းအတြက္ နည္းျပခ်ဳပ္မ်ားကုိ ျပည္တြင္း နည္းျပမ်ားသာ ခန္႔အပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း အၿပီးသတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

MFF အေနျဖင့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အမ်ဳိးသမီးအသင္း နည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးဝင္းသူမုိးကုိ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးဝင္းသူမိုးဟာ အာရွေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (AFC)ရဲ႕ Instructor တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ MFF ရဲ႕ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနည္းစနစ္ ဒါရုိက္တာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ ၁၉ အသင္းအတြက္ ေငြေခတ္လက္ေရြးစင္ေဟာင္း ဦးမ်ဳိးလႈိင္ဝင္းကုိ တာဝန္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးမ်ဳိးလႈိင္ဝင္းဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျမန္ယူ-၁၉ အသင္းနည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသူျဖစ္ၿပီး တစ္ေက်ာ့ျပန္ ခန္႔အပ္ခံရတာျဖစ္ပါတယ္။ 

MFF ဟာ ယူ ၁၉ အမ်ဳိးသမီး လက္ေရြးစင္အသင္း နည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒၚသက္သက္ဝင္းကုိ ခန္႔အပ္တာဝန္းေပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚသက္သက္ဝင္းဟာ အာရွေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (AFC ) ရဲ႕ A လုိင္စင္ရ နည္းျပတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အမ်ဳိးသမီးအသင္းႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာမွာ နည္းျပအျဖစ္ေရာ၊ ကစားသမားအျဖစ္ပါ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

MFF ဟာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းႏွင့္ လက္ေထာက္နည္းျပမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းကုိ မၾကမီ ဆက္လက္သတင္းထုတ္ျပန္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Ref; MFF