ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ ဟားခါးၿမဳိ႕၌ က်င္းပမည္

.

ဟားခါးျမိဳ႕ျမင္ကြင္း

လာမည့္ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကုိ  ဟားခါးၿမဳိ႕ ဝမၼသူးေမာင္အားကစားကြင္း၌ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ခ်င္းရုိးရာ ေခြါင္ၾကြဲပြဲ၊ ရုိးရာနပန္းျပဳိင္ပြဲ၊ အထြဋ္အျမတ္ တုိင္စုိက္ထူပြဲ၊ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈအကေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား ထည့္သြင္းက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားျပခန္း၊ ရုိးရာဂ်ပ္ခုတ္လုပ္ငန္း သရုပ္ျပသမႈ အပါအဝင္ ဌာနဆုိင္ရာျပခန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ျပခန္းမ်ား စုစုေပါင္း (၁၅)ခု ခင္းက်င္း ျပသသြားမည္ ျဖစ္သည္။  

အဆုိပါ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ပြဲေတာ္သုိ႔ မည္သူမဆုိ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ အားေပးပါဝင္ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚထားသည္။