ေရနံေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ရုရွရူဘယ္မွာ ၇လတာအတြင္း အနိမ့္ဆံုးသို႔ ၿပိဳဆင္း

.

ေမာ္စကို၊ ၾသဂုတ္ - ၂၄ ။         ။ ႏိုင္ငံ၏ အဓိကပို႔ကုန္ျဖစ္ေသာ ေရနံေစ်းႏႈန္းမွာ ထပ္မံက်ဆင္း သြားျပန္ေသာေၾကာင့္ ရုရွရူဘယ္ေငြေၾကးမွာ ၾသဂုတ္၂၄ရက္ေန႔တြင္ ၇လတာအတြင္း အနိမ့္ဆံုးအျဖစ္ ၂.၃ရာခိုင္ႏႈန္း ထိုးဆင္းသြားခဲ့သည္။

ရုရွေစ်းကြက္မ်ားမွာ စြမ္းအင္ေစ်းႏႈန္း နိမ့္ဆင္းမႈအျပင္ အေနာက္အုပ္စု၏ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုပါ ခါးစည္းခံေနရရာ ေမာ္စကိုေစ်းကြက္ အေစာပိုင္းအေရာင္းအ၀ယ္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆံုးအျဖစ္ အေမရိကန္၁ေဒၚလာကို ၇၀.၇ရူဘယ္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေရနံမွာ ရုရွစီးပြားေရး၏ ပင္မေက်ာရိုးပင္ျဖစ္ရာ ေရနံေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းသည္ႏွင့္အမွ် ရူဘယ္ေငြမွာလည္း တစ္ပါတည္း က်ဆင္းသြားရသည္။ ေသာၾကာေန႔က ေရနံကန္ထရိုက္မွာ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ တစ္စည္လွ်င္ ေဒၚလာ ၄၀ေအာက္သို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ တစ္စည္လွ်င္ ၃၉.၂၂ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းအထိ ၁.၂၃ေဒၚလာ ထပ္မံက်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

ရုရွအာဏာပိုင္မ်ားကမူ ရုရွစီးပြားေရးမွာ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈဒဏ္ကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သန္စြမ္းအားေကာင္းေနသည္ဟု အေၾကာက္အကန္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၄ရက္ေန႔က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားရာတြင္မူ ေရနံေစ်းမွာ တစ္စည္ ေဒၚလာ၄၀ေအာက္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေနလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားေၾကာင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၀န္ႀကီး အလက္ဇီ အူယူကာယက္ဖ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရုရွအစိုးရမွာ ၄င္း၏ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေရနံေစ်းႏႈန္း တစ္စည္ေဒၚလာ ၅၀ ခန္႔မွန္းခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။