တရုတ္အရႈံး ကေစ်းကြက္ကို ကိုင္လႈပ္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာႏွင့္အ၀န္း ရွယ္ယာေစ်းမ်ား ထိုးက်

.

လန္ဒန္၊ ၾသဂုတ္ - ၂၄ ။          ။ တရုတ္စီးပြားေရး ေႏွးေကြးက်ဆင္းမႈက ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆက္လက္ေျခာက္လွန္႔ေနမည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လန္ဒန္၊ ပါရီႏွင့္ ဖရင့္ဖာ့တို႕မွ ရွယ္ယာေစ်းကြက္မ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

လန္ဒန္စေတာ့ေစ်းကြက္ နံနက္ခင္းအေရာင္းအ၀ယ္တြင္ ၂.၆ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားသကဲ့သို႔၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီ စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားတြင္လည္း ၃ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

၂၀၀၇ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အဆိုးရြားဆံုးက်ဆင္းမႈအျဖစ္ ရွန္ဟိုင္းရွယ္ယာေစ်းကြက္ ၈.၅ရာခိုင္ႏႈန္း အႏႈတ္ျပ၍ ပိတ္သိမ္းမႈႏွင့္အတူ အာရွရွယ္ယာမ်ားလည္း ညတြင္းခ်င္းပင္ အထိနာခဲ့ၾကသည္။ တရုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားကမူ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားကို အာမခံရန္ အခ်ည္းႏွီးႀကိဳးစားေနၾကသည္။

ကုန္သည္မ်ားမွာ ကမၻာ့ဒုတိယအႀကီးမားဆံုး စီးပြားေရးႏိုင္ငံႀကီးတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးသြားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုန္သည္မ်ားက စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေန ၾကေသာေၾကာင့္ေရနံေစ်းႏႈန္း မွာလည္း ၆ႏွစ္တာအတြင္း အနိမ့္ဆုံးသို႔ ထိုးဆင္းသြားခဲ့သည္။

‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အက်ဘက္ကို ျမန္ျမန္ႀကီး ေရြ႕ရွားေနတဲ့ပံုေပၚေနပါတယ္’’ဟု IGမွ ေစ်းကြက္ကြၽမ္းက်င္သူ ေဒးဗစ္ မက္ဒင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ား အားလပ္ရက္ အေ၀းေရာက္ေနခ်ိန္ တြင္ဥေရာပတြင္ ကုန္သြယ္ေရးပါးလ်ားသြားမႈက ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားၾကား အာရွရွယ္ယာေစ်းက်ဆင္းမႈအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ပိုမို ႀကီးထြားဆိုးရြားသြားေစခဲ့သည္။ ‘ဒီကစၿပီး ေရွ႕အဖို႔ မေသခ်ာမေရရာ မႈေတြကို ပိုၿပီး ရင္ဆိုင္ဦးမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္’’ဟု မက္ဒင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားကမူ စေတာ့မ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ေပါေခ်ာင္ေကာင္းရွာေဖြသူမ်ား ေစ်းကြက္ထဲ၀င္လာဖို႔ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။