ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ စတင္ဖဲြ႔စည္း

.

ဓာတ္ပံု-MFF

ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ။         ။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္သည္။

မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအားကစား တိုးတက္ေရး၊ လူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားေပၚထြက္ေရး၊ လူငယ္ သက္တမ္းလုိက္ ၿပိဳင္ပဲြမ်ား၊ အလြတ္တမ္းၿပိဳင္ပဲြမ်ား ပိုမို စနစ္တက် က်င္းပလာႏုိင္ေရး တုိ႔ကို ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ဟု သိရသည္။

ျမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မ်ားဖဲြ႔စည္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ တဲြဖက္ေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ျမင့္ေအာင္ႏွင့္ အဖဲြ႔မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ ပထမအပတ္ အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္၍ ျမိဳ႕နယ္ေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္မ်ား ဖဲြ႔စည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကျပီးေနာက္ ယခုလို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးထန္လိန္းဦးေဆာင္ျပီး ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ဌာန ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကစားသမားေဟာင္းမ်ား ပါ၀င္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္လည္း မၾကာမီရက္ပိုင္း အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မ်ား ဆက္လက္ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္ဟု   ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားကို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္ျပီး ဌာနဆိုင္ရာမွ ၅ ဦး၊ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား အမ်ားဆံုး ၅ ဦးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၅ ဦး တို႔ ပါ၀င္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားတြင္ ေဘာလံုးသမားအစုအဖြဲ႕၊ နည္းျပအစုအဖြဲ႕၊ ဒိုင္လူၾကီးအစုအဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသမီးေဘာလံုးအစုအဖြဲ႕၊ ဖူဆယ္ႏွင့္ သဲေသာင္ျပင္ေဘာလံုးအစုအဖြဲ႔တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦးစီ ပါ၀င္ရမည္ ျဖစ္သည္။