NEWS FLASH:  ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း၏ တိုင္ၾကားစာအေပၚ အေရးယူရန္မရွိဟု အဂတိေကာ္မရွင္ ဆံုးျဖတ္

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

အ႒မတန္းမွ စျပီး အဂၤလိပ္စာ 4 Skills ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေပးရန္အဆို ရႈံးနိမ့္

.

ဓာတ္ပံု-ေဒၚထုေမေဖ့ဘြတ္ခ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ။           ။ အ႒မတန္းမွ စျပီး အထက္တန္းပညာေရးျပီးဆုံးခ်ိန္ထိ အဂၤလိပ္စာ 4 Skills (အေရး၊အဖတ္၊ အေျပာ၊ နားေထာင္ျခင္း ) ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေပးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမ တင္သြင္းခဲ့ေသာအဆို ရႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

အထက္ပါအဆိုကို ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း စတုတၳေန႔တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၂၀၈ ဦးအနက္ ေထာက္ခံမဲ ၉၆ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၀၂ မဲႏွင့္ ၾကားေနမဲ ၁မဲ ရရွိကာ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ မွတ္တမ္းလည္းမဟုတ္ဘူး အတည္လည္းမျပဳဘူးဆုိေတာ့ ကြ်န္မကေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူခဲ့တယ္။  ၆ မဲနဲ႔ ကြ်န္မရဲ႕ အဆိုကို ရႈံးတာေပါ့ေနာ္။ ဆိုတဲ့ဟာက်ေတာ့ ကြ်န္မတို႔ လူငယ္ေတြ ၁၀ႏွစ္ေလာက္ အဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္ဖို႔အတြက္ ၁၀ႏွစ္ေလာက္ ၾကိဳးပမ္းရဦးမယ္ဆိုတဲ့ အျဖစ္ပါပဲရွင့္။၀န္ၾကီးဌာနကေတာ့လုပ္ေနတယ္လို႔ေျပာပါတယ္” ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမက တင္သြင္းခဲ့ေသာအဆိုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သူငယ္တန္းမွစ၍ တကၠသိုလ္၀င္တန္း (အထက္တန္း)ျပီးဆုံးခ်ိန္ထိ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ကို ျပ႒ာန္းသင္ၾကားေနေသာ္လည္း အထက္တန္းျပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖင့္ ေရးသား၊ ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းမွာ နိမ့္က်ေသာေၾကာင့္ အ႒မတန္းမွ စျပီး အဂၤလိပ္စာဘာသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားပုံစနစ္မ်ား၊ အကဲျဖတ္စနစ္(စာေမးပြဲ) ကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ 4 Skills(အေရး၊အဖတ္၊ အေျပာ၊ နားေထာင္ျခင္း)တို႔ပါ၀င္ေသာ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပညာေရး၀န္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ အေရာက္ တြင္ ဧကဒႆမတန္း(၁၁)တန္း အထိ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္မ်ားကို ဆက္လက္ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္စာ 4Skills ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။

“၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ပထမတန္းမွ ဒြါဒႆမတန္း(၁၂တန္း)အထိ စြမ္းရည္ ၄မ်ဳိးကို အေျခခံေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္မ်ားကို သင္ၾကားသင္ယူမႈ နည္းစနစ္ အသစ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားသြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုသင္ၾကားေပးသြားျခင္းေၾကာင့္ အထက္တန္းအဆင့္ ျပီးဆုံးသြားတဲ့ အခါမွာေတာ့ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ထိေရာက္စြာ 4Skills နဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပညာေရး၀န္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးက ေျပာသည္။

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စာေမးပြဲစနစ္မ်ားကို အလြတ္က်က္မွတ္သည့္ စနစ္မွ စဥ္းစားေတြးေခၚသည့္ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ျပီး ဆရာ၊ဆရာမ မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ပညာေရး၀န္ၾကီးက ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္သည္ 4 Skills ကို ဦးတည္ျပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ ကြ်န္ေတာ္တို႔သင္ရိုးအသစ္မွာဆိုလို႔ရွိရင္ Listening and sing ဆုိျပီးေတာ့ နားေထာင္မယ္ဆိုမယ္။ျပီးရင္ Listening and Say နားေထာင္မယ္ ေျပာမယ္။ ျပီးရင္ ကြ်န္ေတာ္တို Practise ပါမယ္။ ျပီးရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ Listening and Say နားေထာင္မယ္ေျပာမယ္၊ ျပီးရင္ေလ့က်င့္မယ္။ ျပီးရင္နားေထာင္မယ္ေျပာမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ 4Skillsကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ ျပီးရင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ပါတယ္။ Writing Skill ေကာင္းမြန္ဖို႔လို႔အတြက္ ေလ့က်င့္မယ္။ Listen and Say နားေထာင္မယ္ေျပာမယ္။ ျပီးရင္ Phrase and Say အဆက္ကေလးေတြကို ဆက္ျပီးေတာ့ေရးမယ္။ျပီးရင္ ေျပာမယ္။အေျပာစြမ္းရည္ ေလ့က်င့္မယ္။ျပီးရင္ကြ်န္ေတာ္တို႔နားေထာင္မယ္ေျပာမယ္။ ဒါမ်ိဳးေလးေတြကို ဖတ္စာအုပ္အသစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ ျပီးရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သီခ်င္းဆိုမယ္။ ျပီးရင္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အေျပာစြမ္းရည္ေတြကို ေလ့က်င့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁)မွ အဆိုရွင္ ေဒၚထုေမကမူ ယခုကဲ့သို႔ အဆိုရႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကေလးငယ္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္ရန္အတြက္ ၁၀ႏွစ္ ထပ္မံၾကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအျပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။

“ကြ်န္မတို႔ ဒီအဂၤလိပ္စာ 4 Skills တတ္ဖို႔အတြက္ ကြ်န္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြ ၁၀ႏွစ္နီးပါး ေစာင့္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အခ်ိန္အေတာ့္ကိုၾကာဦးမွာေပါ့။ ေနာက္ထပ္ အစိုးသက္တမ္း ၂ခုအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ အဂၤလိပ္စာ တတ္ဖို႔အတြက္ ၾကိဳးပမ္းရဦးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ မွတ္တမ္း မဟုတ္ပါဘူးရွင့္။၀န္ၾကီးဌာနကေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ခိုင္းပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ ကိုခံယူပါတယ္ရွင့္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

၄င္းအဆိုကို ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးက မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုရွင္က မဲခြဲ အတည္ျပဳခိုင္းခဲ့ရာမွာ ၆ မဲျဖင့္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။