႐ိုးမ-ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ လာမည့္ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္

.

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ။            ။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အေျပးသမားေပါင္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ၂၀၁၈ ႐ိုးမ-ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မာရသြန္ အေျပး ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို လာမည့္ ဇန္နဝါရီ လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲသူဦးေရအမ်ားဆံုး အေျပးၿပိဳင္ပြဲႀကီးအျဖစ္ ၆ အႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ က်င္းပမည့္ အဆိုပါ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သုဝဏၰမိုးလံုေလလံု အမ်ိဳးသားအားကစားကြင္း တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Yoma Yangon International Marathon ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေၾကညာထား သည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ မာရသြန္တစ္ဝက္ၿပိဳင္ပြဲ (၂၁ ကီလိုမီတာ)၊ စိန္ေခၚမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ (၁၀ ကီလို မီတာ) ႏွင့္ ၃ ကီလိုမီတာ အေပ်ာ္တမ္း အေျပးႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းစီ၏ တရားဝင္ေျပးလမ္းေၾကာင္းမ်ား သတ္မွတ္ထားၿပီး သုဝဏၰ မိုးလံု ေလလံု အားကစားကြင္းမွ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးအစားမ်ား အားလံုး တာထြက္၍ ျပန္လည္ပန္းဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျပးလမ္းေၾကာင္း တြင္ အထင္ကရေနရာမ်ားျဖစ္ ၾကေသာ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရား၊ ေရႊတိဂံုဘုရားႏွင့္ အင္းလ်ားကန္တို႔လည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ လည္း လမ္းအခ်ိဳ႕ကို လမ္းအျပည့္ သို႔မဟုတ္ လမ္း တစ္ဝက္ ေခတၱပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အသိေပးထားသည္။

ေခတၱပိတ္မည့္လမ္းမ်ားမွာ ေဝဇယႏၱာလမ္းႏွင့္ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းဆံုမွ သံသုမာလမ္းဆံုအထိ (နံနက္ ၂ နာရီမွ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီခြဲအထိ) လည္း ေကာင္း၊ ရာဇဓိရာဇ္လမ္းမွ ကမ္းနားလမ္းေဟာင္း အထိ (နံနက္ ၄ နာရီခြဲ မွ နံနက္ ၉ နာရီ အထိ) လည္းေကာင္း၊ ကမ္းနားလမ္းေဟာင္းမွ ၾကည့္ျမင့္ တိုင္ ကမ္းနားလမ္းအထိ (နံနက္ ၄ နာရီခြဲမွ နံနက္ ၉ နာရီ အထိ)လည္းေကာင္း ၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း မွ ဦးေထာင္ဘိုလမ္းအထိ (နံနက္ ၄ နာရီခြဲ မွ နံနက္ ၉ နာရီ အထိ)လည္းေကာင္း၊ ဗညားဒလလမ္းမွ က်ဳိကၠဆံလမ္းအထိ (နံနက္ ၄ နာရီခြဲ မွ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ အထိ)လည္းေကာင္း၊ စက္ရံုလမ္းမွ ဗညားဒလလမ္း အထိ (နံနက္ ၄ နာရီခြဲ မွ နံနက္ ၁၀ နာရီ ခြဲအထိ)လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုလမ္းမွ ေဆးဝါးလမ္း အထိ (နံနက္ ၄ နာရီခြဲ မွ နံနက္ ၁၁ နာရီအထိ) လည္းေကာင္း၊ ေအာင္သိဒၶိလမ္းမွ မင္းဓမၼလမ္း အထိ (နံနက္ ၄ နာရီခြဲ မွ နံနက္ ၁၁ နာရီ အထိ)ႏွင့္ သစၥာလမ္း(ကန္ဘဲ့) မွ မိုးေကာင္းလမ္းအထိ (နံနက္ ၄ နာရီခြဲ မွ နံနက္ ၁၁ နာရီ အထိ) ျဖစ္ေၾကာင္း သိ ရသည္။

ကားလမ္းမမ်ားတြင္ ဘေလာက္တံုးမ်ား ခ်ထားကာ လမ္းပိတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္း သိမ္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကလည္း ယာဥ္လမ္း ေၾကာင္းမ်ားကုိ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႐ိုးမ-ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူဦးေရ ၈၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ရာမွ ယခုၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ အေျပး သမားေပါင္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္ရွိလာေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ရိုးမရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ (YCDC) ႏွင့္Yoma Strategic Holdings Ltd (“Yoma Strategic”) တို႔က ပူးေပါင္းစီစဥ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။