ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က်ပ္သန္း ၁၆၀၀ေက်ာ္ သံုးစြဲရန္ UEC တင္ျပေတာင္းခံထား

.

 

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။      ။ ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပရန္ရွိေနသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၆၀၀ေက်ာ္ သံုးစြဲရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေတာင္းခံထားသည္။

ဘ႑ာေရးႏွစ္ အေျပာင္းအလဲကာလျဖစ္သည့္ လာမည့္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာအထိ ၆လတာကာလ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သံုးစြဲရန္ လ်ာထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၄၉၅ဒႆမ ၆၇၂ အနက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၆၆၁ဒႆမ ၆၁၆သံုးစြဲရန္ တင္ျပေတာင္းခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုးနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းမ်ား၊ ေဒသ၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ႐ံုးမ်ားအတြက္ က်ပ္သန္း ၂၃၈၄ဒႆမ ၀၅၆နဲ႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၆၆၁ဒႆမ ၆၁၆ စုစုေပါင္း သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္း ၄၄၉၅ဒႆမ ၆၇၂ကို အဆိုျပဳတင္ျပထားပါေၾကာင္း” ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးစိုးရယ္က ဇန္နဝါရီ ၁၆ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ တင္ျပေတာင္းခံထားျခင္းမရွိသလို သာမန္ရေငြ၊ ေငြလံုးေငြရင္း ရေငြမ်ားလည္း ရရန္ မရွိသျဖင့္ ခန္႔မွန္းရေငြ တင္ျပထားျခင္း မရွိေပ။

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လက္ရွိအေနအထားအရ ယခုႏွစ္အတြင္း လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္(၉)ေနရာတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

“ဘယ္ေတာ့ေလာက္လဲေတာ့ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး။ ေၾကျငာပါ့မယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ မဲစာရင္းေကာက္ဖို႔ေတြ က်န္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ညွိရဦးမယ္။ ၂၀၁၈ထဲေတာ့ ျဖစ္မယ္” ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္  ဦးေအာင္ျမင့္က ဇန္နဝါရီ ၁၅ရက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ မေကြးတိုင္း၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ တမူးမဲဆႏၵနယ္္အမွတ္(၂)တို႔တြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ မဲဆႏၵနယ္(၆)ခု လစ္လပ္ေနသည္။

ထို႔ျပင္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ေနရာအတြက္လည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

အလားတူ ယမန္႔ေန႔က ကြယ္လြန္သြားသည့္ မႏၱေလးတိုင္းမွ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာ္၏ မဲဆႏၵနယ္တြင္လည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏုိင္ေျခရွိသည္။