အစိုးရႏွင့္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းအား ေျဖရွင္းရန္ အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႔မွ PPST အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္

.

ဓာတ္ပံု- NCA EAOs ေဖ့ဘြတ္ခ္

ခ်င္းမိုင္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ။          ။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္ေသာ PPST အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ စတင္က်င္းပေနသည္။

ထုိအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေဝးအတြက္ ျပင္ဆင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ EAOs နားလည္ထားသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္   ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္မ်ားအေပၚ နားလည္ထားမႈႏွင့္ အစုိးရဘက္က နားလည္ထားမႈမ်ား မတူညီမႈမ်ားကုိ အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ PPST အၾကား တုိင္ပင္ညွိႏႈိင္းရန္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္ သဘာပတိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိး၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ပါရွိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို EAO ဆုိၿပီး တစ္ဖြဲ႔တည္းျမင္ႏုိင္ေပမဲ့ အမွန္က မတူညီတဲ့ အေျခခံရွိတဲ့ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ရဲ႕ စုစည္းထားမႈ တစ္ခုသာ ျဖစ္ၿပီး ဘံုရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရး အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေျခခံၿပီး အန္စီေအ လမ္းေၾကာင္းမွ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာ Stakeholdersမ်ားႏွင့္တူ ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိး၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပါရွိသည္။

လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈအသစ္၏ ေက်ာရုိးမ်ား ျဖစ္၍ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိထားသည္။

အပစ္ရပ္အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္အတြက္ အေျဖေကာင္းရရွိေရးေဆြးေႏြးၾကရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၄င္းအစည္းအေဝးတြင္ PPST ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ JMC မွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲဝင္မ်ားကုိလည္း ဖိတ္ၾကားထားၿပီး မိမိတို႔ သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာသြားၾကရန္လည္း တုိက္တြန္းထား သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္ေန႔ထိ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

NCA လက္မွတ္ထုိးအဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္မွ ၁၈ ရက္မ်ားတြင္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္တြင္ အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ၿပီး ထုိအစည္းအေဝးမွ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝး တြင္ တင္ျပမည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာမူၾကမ္းကုိ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။