၂၀၁၈ ခုႏွစ္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္မႈမ်ား ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပူတင္ ဆုေတာင္းဆႏၵျပဳ

.

ေမာ္စကို၊ ဇန္န၀ါရီ ၁ ။           ။ ႐ုရွသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္မႈမ်ား ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစဥ္အလာရွိေျပာဆိုရေေလ့ရွိေသာ ႏွစ္သစ္ကူးည ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမိန္႔ခြန္းတြင္ ဆုေတာင္းဆႏၵျပဳ ေျပာၾကားသည္။

“လူတိုင္း၊ မိသားစုတိုင္းရဲ႕ ဘဝေတြ အထိုထိုမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္မႈေတြ ေဆာင္ၾကဥ္းၾကပါစို႔။”ဟု ပူတင္၏ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေျပာၾကားေသာ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းကို ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ မီဒီယာမ်ားက ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။

႐ုရွေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ယင္းမိန္႔ခြန္းတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ အဓိကတာဝန္ေနရာမ်ားတြင္ ထမ္းေဆာင္ေနရသူမ်ားသို႔ အထူးဆုေတာင္းမ်ား ထည့္သြင္းေျပာၾကားေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ကိုယ္ကိုကို ယုံၾကည္မႈ ရွိၾကျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကားလည္း ပူတင္က ဆိုသည္။

“ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ မဟာ႐ုရွႏိုင္ငံကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးၾကြယ္ဝမႈေတြ ျဖစ္ထြန္းပါေစ။”ဟုလည္း ၎က ဆႏၵျပဳသည္။

သမၼတ ပူတင္သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က ရာထူးအာဏာ စတင္ရရွိခ့ဲျခင္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ မတ္လတြင္း က်င္းပရန္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအား သမိုင္းဝင္အျဖစ္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရွိသည္။

မဲရလဒ္မ်ား မ်ားစြာအႏိုင္ရမည္ ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး ၎၏ သမၼတအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို ၂၀၂၄ အထိတိုင္ေအာင္ တာဝန္ယူျဖစ္ႏိုင္၍ အာဏာရွင္ ဂ်ိဳးဆက္စတာလင္ေနာက္ပိုင္း အရွည္ၾကာဆုံး ႐ုရွေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။