ရတနာပုံအသင္း၏ တတိယေျမာက္ ျမန္မာလူမ်ဳိးနည္းျပျဖစ္လာသည့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး

.

 

ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ။              ။ လာမည့္ရာသီသစ္တြင္ ျပည္တြင္းကစားသမားျဖင့္သာၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ရတနာပုံအသင္းသည္ လက္ေထာက္နည္းျပ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးအား နည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ရတနာပုံအသင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ကိုင္တြယ္ခဲ့သည့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံလူမ်ဳိးနည္းျပ ရီနီဒီေဆရီမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ရာသီက အသင္းကို ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ စြမ္းေဆာင္မေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည္။

ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးသည္ ဦးေဇာ္ေလးေအာင္(၂၀၁၃)ႏွင့္ဦးခင္ေမာင္တင့္(၂၀၁၄)တို႔ၿပီးေနာက္ ရတနာပုံအသင္းကို ကိုင္တြယ္မည့္ တတိယေျမာက္ ျမန္မာလူမ်ဳိးနည္းျပျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးသည္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အသင္းအတြက္ အားထားရသည့္ ေတာင္ပံကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ရတနာပုံအသင္းတြင္ ပါ၀င္ကစားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အသင္းႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က အေကာင္းဆုံးကစားသမားဆုကို ရရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကစားသမားဘ၀မွ အနားယူခဲ့ၿပီး ရတနာပုံအသင္း၌ပင္ လက္ေထာက္နည္းျပအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခု ၂၀၁၈ တြင္ နည္းျပခ်ဳပ္ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။