ပဲစဥ္းငုံ အထြက္နည္း၍ ေစ်းကြက္ေကာင္းရန္ ေတာင္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္

.

ပခုကၠဴ ၊ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ။           ။ ပခုကၠဴေဒသ၏ အဓိက လယ္ယာထြက္ကုန္သီးႏွံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ပဲစဥ္းငုံသည္ ယခုႏွစ္တြင္ အထြက္နည္း၍ ေစ်းေကာင္းရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ပဲပင္မ်ားပန္းပြင့္ခ်ိန္တြင္ မိုးရြာသြန္းသျဖင့္ အပြင့္မ်ားေၾကြေၾကာင္း၊  အဖိုပင္မ်ားေတာ့ ယခင္ တင္း ၃၀ခန္႔ ရသူသည္ ၁၀ တင္းခန္႔သာ ရရွိေၾကာင္း ေဖာင္းကြဲေက်းရြာေန ေတာင္သူ ဦးဝင္းညြန္႔က ေျပာသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ပဲစဥ္းငံု အထြက္နည္း၍ ေစ်းေကာင္းရရန္ ပခုကၠဴေဒသခံေတာင္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

 သို႔ရာတြင္ ပခုကၠဴေဒသထြက္ ပဲမာ ေခၚ ပဲစဥ္းငုံသည္ ျပည္ပပို႔ကုန္စာရင္း၀င္ျပီး အိႏိၵယသို႔ အဓိကတင္ပုိ႔ခဲ့ျပီး ျပည္ပပုိ႔ကုန္ သီးႏွံျဖစ္သျဖင့္ အထြက္နည္းလွ်င္ ေစ်းေကာင္းရေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ပဲစဥ္းငုံ၀ယ္လက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ မွ မ၀ယ္ေတာ့သျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေနရသည္ ဟု ဆိုသည္။

ေတာင္သူမ်ားသည္ ပဲစဥ္းငုံေစ်းမေကာင္းေသာ္လည္း ေျမယာမျပဳတ္ေရးအတြက္ အလုပ္သမားခ အပါအ၀င္ အရႈံးခံ လုပ္ေနရေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူ  ဦးကိုဦးက ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၃ရက္ပခုကၠဴ ျမဳိ႕နယ္ ကုန္သည္ပြဲစားအသင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ပဲစဥ္းငုံနီ အသစ္ပိသာ (၂၀) ၁ တင္း လွ်င္ ၁၄၇၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ပဲစဥ္းငုံနီအေဟာင္းပိသာ (၂၀)၊ ၁တင္းလွ်င္ ၁၃၃၀၀ က်ပ္  ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပခုကၠဴေဒသကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ိဳးရန္သီးႏွံေရႊးခ်ယ္စရာ ရွားပါးသည့္ ေဒသအတြက္ ၀င္ေငြရသီးႏွံ ပဲစဥ္းငံု ျပည္ပေစ်းကြက္ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းသည္ အဓိကအခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။