လူငယ္နဲ႔ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပ ၁

.

ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပလို႔ ဆုိလိုက္ေတာ့ အဲဒီ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပကို ေပ်ာ့ပ်က္ၿပီး မေလးနက္တဲ့ စာေပရယ္လို႔ အမ်ားကေတာ့ ယူဆၾကဖြယ္ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ အဲသလုိရည္ရြယ္ၿပီးေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပဟာ သူ႔အထာနဲ႔သူ သူ႔အထြာနဲ႔သူ အေရးပါတဲ့ စာေပတစ္ရပ္လည္းျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ျမင္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ အဲဒီဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပနဲ႔လူငယ္ဆိုၿပီး ဘာ့ေၾကာင့္ေခါင္းစဥ္ထုတ္ရသလဲဆိုရင္ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပဟာ လူငယ္ပရိသတ္ရဲ႕အမ်ားစုႀကီးနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုးစာေပျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ဒီကေန႔ လူငယ္အမ်ားစုႀကီးဟာ တျခားစာေပအမ်ိဳးအစားေတြထက္ အဲဒီ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပကို ဦးစားေပးဖတ္ရႈေနၾကတဲ့ သေဘာရွိေနလို႔ က်ေနာ္က အဲသလို လူငယ္နဲ႔ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပဆိုၿပီး ေခါင္းစဥ္တပ္ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္လိုက္တာပါ။

ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပဆိုတာ ဘယ္လိုစာေပမ်ိဳးလည္း။ အခ်ိန္တိုအတြင္း ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြး ေလးေလးပင္ပင္မရွိဘဲ စာဖတ္သူရဲ႕ရင္ထဲ ျဖတ္ကနဲ တိုး၀င္ေစႏိုင္တဲ့စာေပဟာ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပပါပဲ။ ဆိုလိုတာက ဒီစာေပကိုဖတ္ဖို႔ အခ်ိန္ယူၿပီးဖတ္ဖို႔မလို၊ အခ်ိန္ယူၿပီးေတြးဖို႔မလို စာဖတ္သူရဲ႕ ေခါင္းထဲ ၿဖိဳးကနဲျဖတ္ကနဲ ၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့စာေပပါပဲ။ သူက အခ်စ္အေၾကာင္းဆိုရင္လည္း ေလးေလးပင္ပင္ အားစိုက္ၿပီးေတြးဖို႔မလို တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းနည္းလမ္းအေၾကာင္းဆိုရင္ ခက္ခက္ခဲခဲ စဥ္းစားဖို႔မလို သြားရင္းလာရင္း ဖတ္လို႔ရတဲ့စာေပဟာ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပပါပဲ။

စာေပအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာအနက္ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပကို လူငယ္အမ်ားစု ဘာ့ေၾကာင့္ ဦးစားေပး ဖတ္ရႈၾကသလဲ။

ဒီကေန႔ေခတ္ဟာ လူေတြရဲ႕ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံ အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲလာေနတဲ့ေခတ္ပါပဲ။ ဘယ္နယ္ပယ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အသစ္အသစ္ေသာျဖစ္ေပၚမႈေတြဟာ လိုက္လို႔မမွီနိုင္ေလာက္ေအာင္ အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နည္းစံနစ္ေတြ ဆက္သြယ္မႈယႏၱရားေတြဟာ အင္မတန္ျမန္ဆန္တဲ့ႏႈန္းနဲ႔ နယ္ပယ္အားလံုးရဲ႕နယ္နမိတ္စည္းမ်ဥ္းဟူသမွ်ကို တေျဖာင္းေျဖာင္းျမည္ေအာင္ ရိုက္ခ်ိဳးၿပီး  ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ အသစ္အသစ္ျဖစ္ေပၚမႈေတြဟာ လ်ပ္တပ်က္တိုင္းမွာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေနတဲ့သေဘာရွိပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေပၚလာေနတာကို အသိသာဆံုးဥပမာေပးရရင္ အီလက္ထေရာနစ္နယ္ပယ္မွာဆိုရင္ သိသာျမင္သာရွိတာေတြ႕ရမွာပါ။ ဒီအေပၚမွာမူတည္ၿပီး အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးမီဒီယာနယ္ပယ္ဆိုတာမ်ိဳးဆိုရင္လည္း အလ်င္အျမန္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေနတာ သိသာျမင္သာႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလို အလ်င္အျမန္ ေပါက္ကြဲျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာေနတဲ့ အေနအထားမွာ လူငယ္ေတြဟာ အဲဒီေျပာင္းလဲလာေနမႈႀကီးနဲ႔ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ ကိုယ့္ဘ၀ေရြးခ်ယ္မႈကို အလ်င္မီေအာင္တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုရင္ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပဟာ လက္လွမ္းအမွီဆံုးစာေပျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြဟာ အဲဒီလိုျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈေတြ လ်ပ္တျပက္အတြင္း ေျပာင္းလဲသြားေနတဲ့အေနအထားနဲ႔ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံလည္း တည္ေဆာက္ရပါတယ္။ အခ်ိန္ယူၿပီးစဥ္းစားရမယ့္ အခ်ိ္န္ယူၿပီး လုပ္ရကိုင္ရမွျဖစ္နိုင္မယ့္ လုပ္နည္းဟူသမွ်ကို ျငင္းပယ္ၾကရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥအျဖစ္ သေဘာမထားႏိုင္ေတာ့ပဲ အဲဒီနည္းလမ္းေတြကို ေနာက္တန္းကို ပို႔ထားလိုက္ၾကပါတယ္။

ဥပမာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရွာၾကတဲ့အခါ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ အလ်င္အျမန္အလုပ္ရဖို႔ဆိုရင္ ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔ ဘယ္လိုစိတ္ထားေတြကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔လိုအပ္ပါသလဲ။ အလုပ္တစ္ခုဟာ ေရရွည္ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ဆိုတာထက္ အလုပ္ျမန္ျမန္ရဖို႔ကို ဦးစားေပး စဥ္းစားလာၾကရပါတယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ တက္က်မ္းလို႔ေခၚတဲ့စာေပေတြဟာ လူငယ္ေတြရဲ႕လတ္တေလာဘ၀အေျခအေနနဲ႔ တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်ေနပါေတာ့တယ္။ တက္က်မ္းလို႔ေခၚတဲ့ အလ်င္အျမန္္ ဘ၀တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္း ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတဲ့ တက္က်မ္းစာေပ သို႔မဟုတ္ ထြက္ရေပါက္စာေပေတြကို လူငယ္ေတြ မ်က္ေစ့က်ေစပါေတာ့တယ္။

ဒါ့အျပင္ လူငယ္ေတြဟာ စိတ္ကစားလြယ္တဲ့အရြယ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ တိမ္းညႊတ္ေျပာင္းလဲလြယ္ပါတယ္။ ဒိီလိုအေနအထားမ်ိဳးမွာ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုကလည္း အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ကာ လူငယ္ေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားဟာလည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း လိုက္လံေျပာင္းလဲေနဖို႔ လုိအပ္လာပါတယ္။ အဲသလို ေနာက္ခံအခင္းအက်င္းေပၚမွာ အခ်စ္ဆိုတဲ့အရာကုိလည္း အေသဆုပ္ကိုင္ဖို႔ မလိုအပ္ေတာ့ဘူးျဖစ္လာပါတယ္။ ဟိုယခင္တုန္းကလို သံုးႏွစ္သံုးမိုးေစာင့္စရာမလိုပဲ ခုျမင္ခုႀကိဳက္မွျဖစ္မယ့္ ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ိဳးျဖစ္လာၾကရပါတယ္။ ဒီလိုေျပာေတာ့ လူငယ္ေတြဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို တန္ဘိုးမထား မေလးနက္ၾကေတာ့ဘူးလို႔ ဆုိလိုရာေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ဆိုလိုတာက အဲသလိုမဟုတ္ပါဘူး။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ပတ္သက္ၿပိီး ေရြးခ်ယ္ၾက ဆံုးျဖတ္ၾကတဲ့အခါ အခ်ိန္နဲ႔အမွ်ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေနအထားနဲ႔ အလ်င္မီေအာင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ၾကရတာမ်ိဳးကုိ ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီိလိုျဖစ္ေပၚလာေနတဲ့အခါ အဲဒီ ဆူလြယ္နပ္လြယ္ စာေပက အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ရျပန္ပါတယ္။ စာတိုေပစ အဆိုအမိန္႔ေတြ၊ လက္တန္း တင္စားဖြဲ႔ႏြဲ႔မႈေတြ၊ လူတကာသိၿပီးသားအေၾကာင္းအရာေတြကိုပဲ ပံုစံေျပာင္းၿပီး အတိုခ်ဳပ္ေပါ့ပါးတဲ့ လတ္တေလာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေစတဲ့စာေပမ်ိဳးေတြဟာ ယေန႔လူငယ္ေတြရဲ႕ မွီခိုအားထားဖို႔ လက္တကမ္းအကြာကို ေရာက္လာၾကရပါတယ္။

ေကာင္းပါၿပီ။ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပေတြဟာ ယေန႔လူငယ္ေတြရဲ႕ဘ၀အေျခအေနနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုးစာေပဆိုတာကေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ လူ႔ဘ၀ရဲ႕အ၀န္းအ၀ိုင္းတစ္ခုအတြက္ ျပည့္စံုစံမွီတဲ့ စာေပအမ်ိဳးအစား ဟုတ္ပါရဲ႕လား။ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပေတြကို ျဖတ္လမ္းစာေပအမ်ိဳးအစားစာေပရယ္လို႔ ေျပာဆိုေနတာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပထဲမွာပဲ အဆိပ္အေတာက္စာေပေတြ၊ လမ္းလြဲေရာက္ေစတဲ့စာေပေတြ၊ ခုတ္ရာတျခား ရွရာတျခားေရာက္ေစတဲ့စာေပေတြေကာ မရွိႏိုင္ဘူးလား။ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပထဲမွာပဲ လူငယ္ေတြဟာ ေသခ်ာဆန္းစစ္ဖတ္ရႈဖို႔ မလိုေတာ့ဘူးလား။ လူငယ္ေတြဟာ ဘ၀ႀကီးကျပ႒ာန္းတဲ့အတိုင္း ဒိီိလိုပဲ ေရစုန္မွာေမွ်ာလိုက္သလို သူတကာဖတ္တဲ့ စိတ္၀င္စားတဲ့ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပကိုပဲ အာကိုးေန သာယာေနၾကဖို႔ သင့္ရဲ႕လား။

ကဲ ေနာက္ေန႔ၾကရင္ေတာ့ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးၾကေသးတာေပါ့။

လူငယ္တို႔ရဲ႕မိုးေကာင္းကင္ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္း နိုင္ၾကပါေစဗ်ား။