အငွားယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီႀကီး GrabTaxi ခြဲျဖာပေဒသာစံုေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အခက္ေတြ႕ေန

.

စင္ကာပူ၊ ၾသဂုတ္-၂၀ ။          ။ အငွားယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာ့ဖ္၀ဲကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ GrabTaxi Holdings Pte မွာ ေဒသ၏ ခြဲျဖာပေဒသာစံုသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကိုေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု ဆုိသည္။

GrabTaxiက ၄င္း၏အရင္းျမစ္မ်ားကို အေရွ႕ေတာင္အာရွအေပၚမွာ စူးစိုက္ပံုေအာသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေလာေလာဆယ္ ထိုေဒသကို ေက်ာ္လြန္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း အုပ္စု၏ ေစ်းကြက္ဒုဥကၠဌ ခ်ယ္ရီဂိုးက အီးေမးစာလႊာတစ္ေစာင္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စင္ကာပူအေျခစိုက္ GrabTaxi မွာ လက္ရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး ၂၆ၿမိဳ႕တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္ရွိၿပီး လာမည့္လမ်ားတြင္ ပထ၀ီကြန္ရက္ကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း သူမက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘ကြၽန္မတို႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းကြက္ရဲ႕ အမ်ိဳးပေဒသာစံုခြဲျဖာမႈနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနတယ္။ ဒီျပႆနာေတြထဲမွာ ဘာသာစကား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ကင္းမဲ့မႈနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈျခားနားခ်က္ေတြ ပါ၀င္ေနတယ္’’ဟု သူမက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းတြင္ပင္ ဘာသာစကားႏွင့္ ေဒသိယစကား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိေနသည္။ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ ေစ်းကြက္၆ခုအနက္ တစ္ခုစီတိုင္းတြင္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို သိမ္းသြင္းရာ၊ ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ ျခားနားၾကရာ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုုင္းမ်ားႏွင့္ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ဆက္သြယ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ေဒသခံ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို အသံုးျပဳရန္မွတစ္ပါး အျခား မရွိဟုလည္း ခ်ယ္ရီဂိုးက ေျပာၾကားသည္။

GrabTaxiက လက္ရွိ ၄င္း၏ေစ်းကြက္အားလံုးတြင္ ရရွိႏိုင္သည့္ ပရိုက္ဗိတ္ကားအငွား၀န္ေဆာင္မႈကို ခ်ဲ႕ထြင္သြားမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ လက္ရွိ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ ရရွိႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ သည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အငွားယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ခ်ယ္ရီဂိုးက