ျမန္မာ-အိႏၵိယအၾကား ေဒသတြင္း မီဒီယာဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳမႈ ႏွစ္ရက္တာပရိုဂရမ္ က်င္းပ

.

ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ။           ။ ျမန္မာနဲ႔ အိႏၵိယအၾကား ေဒသတြင္း သတင္းမီဒီယာဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ အက်ဳိးျပဳမႈ ႏွစ္ရက္တာ ပရိုဂရမ္ တစ္ခုကို ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္နဲ႔ ၂၈ ရက္ေန႔တုိ႔မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ Imphal ဟုိတယ္ Sangai ခန္းမမွာ က်င္းပလ်က္ ရွိပါတယ္။

အဆိုပါ ႏွစ္ရက္တာ အစီအစဥ္မွာေတာ့ မဏိပူရ္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Shri N. Biren Singh နဲ႔ အလုပ္သမား၊လွ်ပ္စစ္၊ ကုန္သြယ္ စက္မႈ၀န္ႀကီး Shri Th. Biswajit Singh တို႔က အထူးဧည့္သည္ေတာ္နဲ႔ ဥကၠဌတို႔အျဖစ္ အသီးသီး တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္မွာ က်င္းပမယ့္ ပရိုဂရမ္မွာ ေဆြးေႏြးမယ့္ ေခါင္းစဥ္ေတြအျဖစ္ ျမန္မာနဲ႔ အိႏၵိယအၾကား မီဒီယာဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၊ က်င့္၀တ္ရွိၿပီး တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္သို႔ ဦးတည္ေနသည့္ ျမန္မာ့မီဒီယာအသုိင္းအ၀ိုင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ လြတ္လပ္ၿပီး တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ မီဒီယာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္မွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမယ့္ ေခါင္းစဥ္ေတြကေတာ့ အိႏၵိယ၏ အေရွ႕ေမွ်ာ္၀ါဒကို တုိးျမင့္အားေပးရာ မီဒီယာ၏ ပါ၀င္မႈ အခန္းက႑၊ ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယအၾကား မီဒီယာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျမန္မာႏွင့္အိႏၵိယအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ တုိးျမင့္ရာတြင္ ပါ၀င္မည့္ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ ႏွစ္ရက္တာ အစီအစဥ္တြင္  မဇ်ၥိမ မီဒီယာအပါအ၀င္ ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယ သတင္းစာေကာင္စီတို႔က သက္ဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဧည့္သည္ေတာ္ေတြ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။