တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ရွီက်င့္ဖ်င္ ေျပာ

.

ျမန္မာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ တ႐ုတ္ျပည္ ခရီးစဥ္သည္ ေအာင္ျမင္မႈရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ေပက်င္းရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ လက္ခံေတြ႕ဆုံစဥ္ ရွီက်င့္ဖ်င္က ယင္းသို႔ မွတ္ခ်က္ခ် ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ နက္ရႈိင္းသည့္ အျမင္သေဘာထားျခင္း ဖလွယ္မႈရွိကာ အေရးကိစၥမ်ားစြာတြင္ ဆႏၵသေဘာထား တူညီမႈသို႔ တက္လွမ္းေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈအစတြင္ ရွီက်င့္ဖ်င္က အဖြင့္မွတ္ခ်က္စကားအျဖစ္ ေျပာဆိုသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ေပက်င္း၌ တ႐ုတ္ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Li Zuocheng ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။