ရန္ကုန္႐ွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ အသစ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ေန

.

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္ အသစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ဘက္တြင္ စီးဆင္းေနသည့္ ကုန္စည္မ်ားကို မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ဘက္မွ ျဖတ္ဆင္း ႏုိင္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုန္စည္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ထုိသို႕ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕က ႏုိင္ငံေတာ္ဒုသမၼတႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဆိပ္ကမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ႏုိင္ဖုိ႕နဲ႕ ဆိပ္ကမ္းအသစ္ေတြကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႕ ရန္ကုန္တုိင္း ဘက္က  ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႕လည္း ေပါင္းစပ္ညိွႏွုိင္းေနပါတယ္”  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာဆုိသည္။

ဆိပ္ကမ္းသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ သေဘာၤႀကီးမ်ားဆိုက္ကပ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနအထိ လုပ္ေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ လိွုင္းဒဏ္ခံႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားကို စဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႕ျပင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ပင္လယ္ဝဘက္အထိ တုိးျမွင့္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ရန္ ေလ့လာဆန္းစစ္ေနမႈ မ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံတကာေရေၾကာင္းကၽြမ္းက်င္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။