ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္ထံ အလုပ္လုပ္ဖူးသူဟုဆိုကာ NLD အစိုးရ ဝန္ႀကီးသစ္ကို ဦးစိုးသိမ္း ကန္႔ကြက္

.

ေနျပည္ေတာ္(ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ NLD အစိုးရက ဝန္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္ အဆိုျပဳထားသူ ဦးေသာင္းထြန္းသည္ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ Open Society Institute (OSI) ကို ထူေထာင္သူ ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္ George Soros ၏ လက္ေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ဖူးသူျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ကန္႔ကြက္ရန္ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိမ္းက ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ဦးေသာင္းထြန္းအား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းမည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားမႈအေပၚ ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွ အမ်ိဳသားလႊတ္ေတာ္အမတ္လည္းျဖစ္သူ ဦးစိုးသိမ္းက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းအဆို တင္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဦးေသာင္းထြန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ မျပည့္စံုေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ဦးစိုးသိမ္း၏ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းအဆို တင္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ အထမေျမာက္ခဲ့ေပ။

ခိုင္လံုသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို လႊတ္ေတာ္နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေတာင္းခံရာတြင္ “အေမရိကားက ေဂ်ာ့ဖ္ဆိုးေရာ့စ္႐ံုးကို ေတာင္းထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိန္မီ တင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိပါ” ဟု ဦးစိုးသိမ္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္အရ မိမိကန္႔ကြက္လိုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္မျပည့္စံုေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ခိုင္လံုသည့္ သက္ေသ အေထာက္အထား တင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဦးေသာင္းထြန္းအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ဦးစိုးသိမ္းကမူ “ဒီလူ(ဦးေသာင္းထြန္း)ဟာ အေမရိကန္က ဂ်ဴးသူေဌးႀကီး ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္ေအာက္မွာ လုပ္ခဲ့တယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ပုဒ္မ ၁၂၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္ မရွိေစေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းျခင္းမရွိသူကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးႏုိင္သည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၂(က)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“၁၂၁(ဆ)မွာ ပါတယ္။ ႏုိ္င္ငံျခားက အဖြဲ႔အစည္းက လစာယူထားရင္ (အရည္အခ်င္း)မကိုက္ညီဘူး။ မယူထားဘူးဆို မယူထားဘူး ေျပာေပါ့” ဟု ဦးစိုးသိမ္းက ဆိုသည္။

အဆိုပါ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၁(ဆ)တြင္မူ “ႏုိ္င္ငံျခားတုိင္းျပည္တစ္ခုခု၏ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အဦ၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္း စသည္တုိ႔ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ အေထာက္အပံ့ရယူသံုးစြဲသူ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ အေထာက္အပံ့ ရယူသံုးစြဲသည့္ အဖြဲ႔အစည္းဝင္ျဖစ္သူ” ဟူ၍ ပါရွိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က အရင္အစိုးရထဲမွာ လုပ္လာတာကိုး။ ဦးေသာင္းထြန္းနဲ႔ အရင္အစိုးရနဲ႔ ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္နဲ႔ ပတ္သက္တာ ကၽြန္ေတာ္က အသိဆံုးေပါ့” ဟု ဦးစိုးသိမ္းက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မဇၩိမအေနျဖင့္ သီးျခားအတည္ျပဳျခင္း ရယူႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။

ဦးစိုးသိမ္းကမူ “သူ႔(ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္)ေအာက္မွာ လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ သူ(ဦးေသာင္းထြန္း)ေဖာ္ျပရမယ္ေလ။ ႐ိုးသားရင္ ေဖာ္ျပေလ။ မ႐ိုးသားလို႔ မေဖာ္ျပတာလို႔ ကၽြန္ေတာ္က ယူဆတာေလ။ ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္က အေမရိကားမွာ ေပါက္ေရာက္တဲ့ လူျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူခန္႔ထားတဲ့သူဆိုေတာ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္ႏုိင္တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က ေစတနာနဲ႔ ။ ဦးေသာင္းထြန္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က ခင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းျပည္အတြက္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္က ေျပာတာ” ဟုလည္း မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

ဘီလ်ံနာ သူေ႒းႀကီး ေဂ်ာ့ဆုိးေရာ့စ္သည္ Open Society Institue (OSI) ကုိ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္ေက်ာ္က တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္၏ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကူညီေပးေနသူလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အျပင္ ထိုစဥ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္လည္း ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္က ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးသည္။

ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးအဖြဲ႔႐ံုး၏ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးေသာင္းထြန္းအား လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးေက်ာ္တင္အား လည္းေကာင္း အသီးသီး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ရန္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က တင္ျပလာသည့္အတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

Tags: