ေျမပဲမ်ား ၾကြက္စားခံရျခင္းႏွင့္ ပဲေစ်းႏႈန္းအရ နည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မေကြးေတာင္သူမ်ား အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရ

.

မေကြး၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ။            ။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား မုိးလယ္ကာလက စိုက္ပ်ဳိးခဲ႕ေသာ ေဆာင္းသီးႏွံ ေျမပဲမ်ား ၾကြက္စားခံရျခင္းႏွင့္ ပဲေပၚခ်ိန္တြင္ ေစ်းႏႈန္းအရ နည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ေတာင္သူမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ေျမပဲစုိက္ပ်ဳိးခင္းမ်ား ပြင့္ခ်ိန္တြင္ မိုးရြာသြန္ျခင္း၊ ေျမပဲ ေတာင့္မ်ား ျဖစ္ခ်ိန္ တြင္ ေျမပဲေတာင့္မ်ားအား ၾကြက္မ်ားစားျခင္း၊ ေျမပဲ၀ယ္သည့္ ပြဲစားမ်ားမွ ေစ်းႏွိမ္ ၀ယ္ယူျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားသည္ ေျမပဲေပၚခ်ိန္၌ အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဆားတုိင္ကန္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ဦးေက်ာ္ေဌးက ေျပာသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္က မုိးလယ္ပိုင္းမွာ ေျမပဲ (၇)ဧကစိုက္ပါတယ္၊ ေျမပဲမ်ဳိးေစ့ တင္း ၂၀ ဝယ္စိုက္ရပါတယ္၊ ေျမပဲတင္း ၂၀ စုိက္ပ်ဳိးရင္ေျမပဲတင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ထြက္ပါတယ္၊ အခုေတာ့ စုိက္ပ်ဳိးထားတဲ့ ေျမပဲခင္းထဲက သုံးခ်ဳိးတစ္ခ်ဳိး ေက်ာ္ ၾကြက္စားခံရတယ္။ ရာသီဥတုကလည္း မေကာင္းေတာ့ ေျမပဲတင္း ၂၇၀ ပဲ ထြက္ပါတယ္၊ ပဲထြက္ နည္းတဲ့အျပင္ ပြဲစားေတြက ေစ်းႏွိမ္၀ယ္ေတာ့႐ႈံးပါတယ္” ဟု ေတာင္သူဦးေက်ာ္ေဌးက ဆိုသည္။

မေကြးျမိဳ႕နယ္ ဆားတိုင္ကန္ေက်းရြာသည္ အိမ္ေျခတစ္ေထာင္ခန္႔ရွိျပီး အမ်ားစုမွာ ေတာင္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရျပီး မိုးလယ္ပိုင္း ေျမပဲစိုက္ခ်ိန္တြင္ ေျမပဲမ်ဳိးေစဆံ တစ္ပိသာလ်င္ ၄၅၀၀က်ပ္ ေပးဝယ္စိုက္ရျပီး ယခု ေဆာင္းရာသီ ေျမပဲေပၚခ်ိန္တြင္ ေျမပဲဆံ တစ္ပိသာ ၂၂၅၀က်ပ္ေက်ာ္ျဖင့္ ပြဲစားမ်ားက ဝယ္ေန၍ အရံႈးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားထံက သိရသည္။

ေျမပဲစိုက္ခ်ိန္ အရင္းအႏွီးက်ပ္ ၁၅ သိန္း၊ သိန္း ၂၀ေလာက္ ရင္းထားတာ သုံးေလးလေလာက္ ရင္းထားျပီး ကာမွ ပဲေဖာ္တာ ေရာင္းခ်ျပီး မ်ဳိးဖိုး၊ေဆးဖိုး၊ထြန္ယက္ခနဲ႔ ေပါင္းထိုးခနဲ႔ ပဲစြတ္ခေတြ ႏုတ္လုိက္ရင္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ပဲ က်န္တာ။ တခ်ဳိ႕ဆုိ လက္ထဲဘာမွ မက်န္တဲ့သူေတြ ရွိတယ္။ တစ္ႏွစ္နဲ႕ တစ္ႏွစ္ ပိုပုိဆုိးလာတယ္ဟု ဆားတုိင္ကန္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေတာင္သူလုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊အရင္းအႏွီးႏွင့္ ထြန္ယက္ကိရိယာ၊ လုပ္သားရွားပါးမႈ ႏွင့္ သီးႏွံမ်ားထြက္ခ်ိန္တြင္ ကုန္သည္ပြဲစားမ်ား၏ ေစ်းကြက္ကစားျခင္း၊ ေစ်းခ်ေစ်းႏွိမ္မႈမ်ား ခံၾကရျပီး သီးႏွံျပတ္ေလာက္သည့္အခါ ေစ်းတက္၍ ေစ်းကြက္ကစားသည့္ဒဏ္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း မေကြးျမိဳ႕နယ္ ဆားတိုင္ကန္၊ သန္းေတာကုန္း၊ ပုထိုးစမ္းႏွင့္ သေျပစမ္းေက်းရြာမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားထံက သိရသည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆာင္းေျမ ပဲစုိက္ခင္း ၁၅၀၁၆၇ ဧက စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး မေကြးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၈၉၂ ဧက စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္း မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။