စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ၿမိဳ႕ျပင္ထုတ္ေပးေရး အဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

.

ဓာတ္ပံု-ဗိုလ္ျပည့္ ( ေတာင္တြင္းႀကီး )

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕လယ္လမ္းဆံုအနီး႐ွိ နယူးေဒး စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္ ၿမိဳ႕ျပင္ထုတ္ေပးရး အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို ယေန႔ ႏို၀င္ဘာ (၁၆) ရက္ ၊ နံနက္ (၉) နာရီ (၁၀) မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔က အဆိုပါ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္ ၀င္ေပါက္အနီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားသို႔ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္ျပေတာင္းခံ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕သည္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရႊ႔ ငလ်ွင္ေၾကာႏွင့္ မိုင္ (၇၀) ခန္႔သာ ကြာေ၀းသျဖင့္ ငလ်ွင္ အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ပါက စက္သံုးဆီဆိုင္ ေပါက္ကြဲ မီးေလာင္ႏိုင္ကာ မီးေဘးအႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ ဦးေဆာင္သူ ေရႊအိုး (၁) ရပ္ကြက္ေန ဦးစိုးမင္း (ခ) ဦးေစာ္ဘြားႀကီးက ေျပာၾကားသည္ ။

ထိုသို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဦးစိုးမင္း (ခ) ဦးေစာ္ဘြားႀကီး အပါအ၀င္ အင္အား (၁၃) ဦးခန္႔ပါ၀င္မည္ဟု တင္ျပထား႐ွိေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လာေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိပဲ ဦးစိုးမင္း (ခ) ဦးေစာ္ဘြားႀကီး အပါအ၀င္ ေမာင္းတိုင္ (၂) ရပ္ကြက္ေန ဦးသာေအာင္ ႏွင့္ ဦးသာစိုး ၊ အုန္းေတာ (၁) ရပ္ကြက္ေန ဦးေက်ာ္၀င္း တို႔ (၄) ဦးသာ လာေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ ေႂကြးေၾကာ္မႈမ်ိဳးမွ် ျပဳမူခင္းမ႐ွိပဲ အလ်ား (၆) ေပ ၊ အနံ (၃) ေပခန္႔႐ွိ အနီေရာင္ ဗီႏိုင္း ပိုစတာေပၚတြင္ အျဖဴေရာင္စာလံုးျဖင့္ " မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕လယ္လမ္းဆံု႐ွိ ပုဂၢလိကပိုင္ အမွတ္ (၅၄) နယူးေဒး စက္သံုးဆီဆိုင္ ၿမိဳ႕ျပင္ေျပာင္းေရႊ႕ေရး (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ လူထုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲဟု ေရးသားထားေသာ ပိုစတာအနီးတြင္ ၀စီပိတ္ထိုင္ကာ နံနက္ (၁၀) နာရီ အခ်ိန္အထိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္ ၿမိဳ႕ျပင္ေျပာင္းေရႊ႔ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔ ႏွင့္ (၂၆) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၄) ရက္ ၊ (၁၄) ရက္ ၊ (၁၅) ရက္ ၊ (၂၆) ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ၊ ေမလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း ၊ စုစုေပါင္း (၇) ႀကိမ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး ယခု အႀကိမ္သည္ အဌမ အႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဆိုပါ နယူးေဒး စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္ ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္   ေတာင္တြင္းႀကီး မဲဆႏၵ နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသိန္း က ေမးျမန္းခဲ့ရာ လ်ွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္း သိုေလွာင္သယ္ယူ ခ်က္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ၿမိဳ႕တြင္း၌ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ျခင္းကို ျငင္းပယ္ထားျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားအတြင္း မူလရွိႏွင့္သည့္ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားအား ၿမိဳ႕အျပင္သို႔ထုတ္ရန္လည္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာမပါရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္ ။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္နိမိတ္ နယ္ေျမမ်ား အတြင္း ၊ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္း စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားအျပင္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔အေရာင္းဆိုင္မ်ားပါ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားျခင္းသည္

ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား၏ ယာဥ္မ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးယာဥ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသုံးယာဥ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းႏိုင္ေရး အေလးထား ခြင့္ျပဳေပးထားရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ရွိ နယူးေဒး စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆိုင္သည္ ေဒသအတြင္းခြင့္ျပဳသင္‌့ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နယူးေဒးစက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္ကို ၿမိဳ႕ျပင္ရွိသင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိ ပါေၾကာင္း အဆိုပါ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္ ။