ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးရွိ ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ က်ဳးေက်ာ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွစ္ပတ္ေပးထား

.

ရန္ကုန္၊ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ။          ။ ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီး နယ္နမိတ္အတြင္းရွိ ေစ်းဆိုင္ငယ္မ်ား၊ က်ဳးေက်ာ္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွစ္ပတ္ေပးထားၿပီး အေရးယူမႈေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီး၏ ဒုတိယေဆး႐ံုအုပ္ ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးကေျပာသည္။

က်ဳးေက်ာ္ဆိုင္မ်ားအား ပစၥည္းမ်ားသိမ္းဆည္းဖယ္ရွားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ကာေၾကျငာထားၿပီး ေအာ္လန္ျဖင့္ပါ လိုက္လံေဆာ္ၾသေနသည္။

ထိုက်ဳးေက်ာ္မ်ားအတြက္ ႏိုဝင္ဘာ(၁၀)ရက္ေန႔မွစတင္ကာ (၂)ပတ္အခ်ိန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး (၂)ပတ္ေက်ာ္လြန္ပါက ရဲ၊ စည္ပင္ႏွင့္ ေထြ/အုပ္မ်ားက ရွင္းလင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

"ကၽြန္မတို႔ကေတာ႔ သူတို႔ကိုအခ်ိန္တစ္ခုေပးထားတာေပါ့ေနာ္ ။ဆုိင္းဘုတ္ေထာင္ၿပီးေတာ႔ စည္းကမ္းလိုက္နာဖို႔ ကၽြန္မတို႔လည္းေခၚၿပီးေျပာထားၿပီးသား။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ ရဲနဲ႔ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ စည္ပင္နဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ႔ ကၽြန္မတို႔အေရးယူမယ္ေပါ့ေနာ္"ဟု ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီး၏ ဒုတိယေဆး႐ံုအုပ္ ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ တခ်ိဳ႔ေသာေဆးရုံဝင္းအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ဓာတ္ေရာင္ခ်ည္ကင္သည့္အမွတ္မ်ားျဖင့္ လူနာမ်ားျဖစ္ေနကာ ထုိအတြက္လံုေလာက္သည္႔ကုတင္မရွိေသာေၾကာင့္ ေဆးရုံတင္ထား၍မရႏိုင္သူမ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီး၏ ဒုတိယေဆး႐ံုအုပ္ ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးကေျပာသည္။

"နယ္ေတြမွာလည္း ကၽြန္မတို႔ေဆးရုံလိုကုသေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ေတာ႔ေျပာေနတာေပါ့ေနာ္ ။ ႏို႔မို႔ဆိုနယ္ကလာေတာ႔လည္း ျပန္စရာကဟုတ္တယ္ လမ္းစရိတ္မရွိဘူးတို႔ဘာတို႔ရွိတာေလ ။ အဲဒါကေတာ႔ကၽြန္မတို႔ကတအားႀကီးေတာ႔မရွင္းဘူး။ ၾကည္႔လိုက္ေတာ႔လည္းတကယ္႔လူနာေတြပါ ။ အဲဒီေနေနတဲ႔လူေတြကေပါ့"ဟု ေဒါက္တာေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးက ဆိုသည္။

သို႕ေသာ္လည္း လူနာ၊ လူနာရွင္မ်ားမဟုတ္ဘဲ တာေမြကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ လာေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားလည္း ေတြ႔ရသည္ဟု ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္ေအးက ေျပာျပသည္။

ေစ်းဆိုင္တန္းမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္(၂၁)ခ်က္ခ်ထားေပးၿပီး လိုက္နာျခင္းမရွိပါက ဆိုင္ခန္းပိတ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စည္းကမ္းခ်က္(၂၁)ခ်က္တြင္ သန္႔ရွင္းေရး၊ စေနေန႔တိုင္းလုပ္အားေပးေရး၊ ေနထိုင္မႈမျပဳလုပ္ေရးစသည္႔အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနသည္။

ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ မူလကအခမဲ႔ေရာင္းခ်ေနသည္႔ဆိုင္မ်ားကို တစ္ဆိုင္လွ်င္ တစ္လ(၉)ေထာင္ျဖင့္ ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ခ်ထားေပးသည္။

ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးတြင္ ေစ်းဆိုင္ငယ္ေပါင္း (၄၂)ခန္း၊ တိုးခ်ဲ႕ဝင္းဘက္တြင္ (၂၈)ခန္း စုစုေပါင္း ဆိုင္ခန္းငယ္ေပါင္း(၇၀)ရွိေနသည္။

၄င္းဆိုင္ခန္းမ်ားမွရေငြမ်ားကို အစိုးရဘတ္ဂ်က္ေငြစာရင္းထဲသို႔ ထည္႔ေပးရသည္။

ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီးကို တစ္ေန႔လွ်င္ လူေပါင္း(၆)ေထာင္မွ (၈)ေထာင္အထိ လာေရာက္ေလ့ရွိသည္။