ကြၽဲေကာပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း (၂)

.

                                 

ကိုင္းခူးရေတာ့မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ကိုင္းႀကီးလွတဲ့ကိုင္းေတြ ေရြးရတယ္။ ေနာက္ အပင္သန္ရမယ္။ အပင္ေရာဂါကင္းရမယ္။ ကိုင္းမွာလည္း ေရာဂါကင္းရမယ္။

 အခုလိုကိုင္းကို ျခစ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ မ်ဳိးခူးဖို႔ထုတ္ထားတဲ့ အထုတ္ကေလးေတြကို အလယ္က ခြဲၿပီး ျခစ္ထားတဲ့ ကိုင္းေပၚမွာ ၂ လခန္႔ ခ်ည္ေႏွာင္ေပးရမွာပါ။

၂ လခန္႔ ၾကာတဲ့အခါမွာေတာ့ အျမစ္ေတြထြက္လာၿပီး၊ မ်ဳိးကူးထားတဲ့ ကိုင္းေအာက္ကေန ျဖတ္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 ရလာတဲ့အကိုင္းကိုေတာ့ ေျမေဆြး၊ သဲ၊ အုန္းဇံမႈန္႔၊ ဖြဲဆပ္ျပာ၊ ႏြာေခ်း၊ စတာေတြနဲ႔ ေရာနယ္ထားတဲ့ ေျမထုတ္ထဲကို ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးေပးရပါမယ္။

ပ်ဳိးအိပ္ကိုေျမႀကီးသက္သက္ ထုတ္ထားရင္ေတာ့ ေလးတဲ့အတြက္ သယ္ယူရမွာ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါ တယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဖြဲဆပ္ျပာကိုထည့္ၿပီးအသံုးျပဳတယ္လို႔လဲ သိရပါတယ္။

ကြၽဲေကာပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း(၁)