ထိုင္းဘုရင္ႀကီး ဘူမိေဘာ မီးသၿဂိဳဟ္စ်ာပနာအခမ္းအနားအတြက္ ႀကိဳတင္ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္

.

နတ္ရြာစံ ထိုင္းဘုရင္ႀကီး ဘူမိေဘာအား လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ မီးသၿဂိဳဟ္စ်ာပနာခ်ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ဘုရင္ႀကီး၏ စ်ာပနာအခမ္းအနားအတြက္ ႀကိဳတင္ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ႐ုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ ေၾကညာထားေသာ အဆိုပါ ေန႔ရက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဂုဏ္သေရရွိပုဂၢိဳလ္ေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဘုရင္ႀကီး၏ ေလာင္တုိက္ေတာ္ကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ ေတာ္ဝင္နန္းေတာ္ရာ ေရွ႕တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ဆယ္လေက်ာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူၿပီး အံ့မခန္းထည္ဝါစြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေလာင္တိုက္ေတာ္တြင္ နတ္သား၊ နတ္သမီး႐ုပ္တုမ်ားအျပင္ ဘုရင္ႀကီး၏ အခ်စ္ေတာ္ ေခြး ႐ုပ္တုမ်ားကိုလည္း ထားရွိထားသည္။

ဘုရင္ႀကီး ဘူမိေဘာသည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွစကာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ထီးနန္းအား စိုးစံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏို္င္ငံေရး အကြဲအၿပဲမ်ားၾကားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပယုဂ္အျဖစ္ ထိုင္းျပည္သူမ်ားက ဘုရင္ႀကီး ဘူမိေဘာကို ဖခင္သဖြယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကည္ညိဳၾကသည္။

ဘုရင္ႀကီး ဘူမိေဘာသည္ ထီးနန္းအား ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ စိုးစံခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ကံေတာ္ကုန္ နတ္ရြာစံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Tags: