အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားက မႏၱေလး က.ည.န ရံုးတြင္ လာေရာက္ သင္တန္းေပး

.

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ယာဥ္ေမာင္းစစ္ေဆးေရးဌာနမွ ယာဥ္ေမာင္းစစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားအား လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား ကြ်မ္းက်င္ေစရန္အတြက္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ပညာရွင္မ်ား လာေရာက္ သင္တန္းေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

'' ယာဥ္စစ္ေဆးေရးမွဴးေတြကို ႏိုင္ငံတကာက စစ္ေဆးေနတဲ့ ပံုစံေတြ သိရွိၿပီး ျပည္တြင္းမွာ စစ္ေဆးတဲ့အခါ ဘယ္လိုစစ္ေဆးရင္ ပိုေကာင္းမယ္၊ ဘယ္လိုပံုစံ လုပ္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ရရွိေအာင္ အခုလို သင္တန္းေပးရတာျဖစ္ပါတယ္၊ စစ္ေဆးေရးမွဴးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္၊ အရည္အခ်င္းေတြကို အဓိက ပို႕ခ်သြားမွာပါ၊ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ခဲ့ရင္ အစီအရင္ခံစာေရးတဲ့အခါ ဘယ္အခ်က္ေတြကို အေလးထားၿပီး စာတင္ရမည္ဆိုတာေတြလည္း သင္ၾကားေပးသြားမွာပါ၊ နယ္ေတြမွာ သင္တန္းေပးတဲ့အခါ ဘယ္လို သင္ၾကားပို႕ခ်ရင္ ပိုေကာင္းမလဲဆိုတာလည္း သင္ၾကားေပးသြားမွာပါ '' ဟု Road Safety and Transport Training Gruop အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦး၀င္းေသာင္းက ေျပာသည္။

ကုန္လမ္းပို႕ေဆာင္ေရးညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ႏွင့္ Road Safety and Transport Training Group တို႕ ပူးေပါင္း၍ ေအာက္တိုဘာ၂၀ရက္ နံနက္၉ နာရီက မႏၱေလး က.ည.န ရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သင္တန္းကို လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္မားေစေရး၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ ကြ်မ္းက်င္မွန္ကန္ ျမန္ဆန္ေရး၊ ယာဥ္ေမာင္းစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား စနစ္တက် သိရွိေစေရး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တည္ေဆာက္မႈ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ဗဟုသုတမ်ား ရရွိေစေရး စေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။

'' မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ပထမအႀကိမ္ သင္တန္းေပးတာျဖစ္ပါတယ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြရဲ႕ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးတဲ့အပိုင္း၊ တာယာစစ္ေဆးတဲ့အပိုင္း၊ Road Safely ပိုင္း စတဲ့ အေၾကာင္းအရာ (၅)မ်ဳိးကုိ အဓိက သင္ၾကားေပးသြားမွာပါ '' ဟု အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွာ ပညာရွင္ Mr.Aaron Handoll က ေျပာသည္။

ယာဥ္ေမာင္းစစ္ေဆးေရးမွဴး လုပ္ငန္းခြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းကို မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ပထမအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ(၂၀)ရက္ မွ (၂၂)ရက္ေန႕ထိ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ေရးညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။