ပါလက္စတုိင္း ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဟားမားစ္နဲ႔ ဖာတာတို႔အၾကား သေဘာတူ

.

ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ။           ။ ရန္ဘက္ ပါလက္စတုိင္းအဖြဲ႕ေတြျဖစ္တဲ့ ဟာမားစ္နဲ႔ ဖာတာ တို႔အၾကား ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ ကြဲလြဲမႈေတြကို အဆံုးသတ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္မွာ ရရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကိုင္ရိုၿမိဳ႕မွာ အီဂ်စ္တို႔ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုလုိ ပါလက္စတုိင္း ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ရခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ယင္းအျပင္ ဒါဟာ ေနာက္ဆံုးပိတ္ သေဘာတူညီခ်က္လည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ပါလက္စတိုင္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မာမြတ္ အာဘတ္စ္က ေျပာပါတယ္။

သေဘာတူညီခ်က္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ့ ထုတ္ျပန္ရေသးျခင္းမရွိေသးဘဲ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္မွာပဲ အီဂ်စ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။

ယခုရရွိခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔အတူ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ကြဲလြဲမႈေတြကို အဆံုးသတ္လုိက္ႏိုင္ၿပီလို႔ ယံုၾကည္ထားေၾကာင္း မာမြတ္အာဘတ္စ္က ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အီဂ်စ္တို႔ရဲ႕ ေစ့စပ္မႈေအာက္မွာ ဟားမားစ္နဲ႔ ဖာတာတို႔အၾကား သေဘာတူညီခ်က္ ရခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟားမားစ္ ေခါင္းေဆာင္ အစၥေမးလ္ ဟာနီယာရဲ႕ ရုံးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။

အလားတူ ပါလက္စတုိင္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အေနနဲ႔ တစ္လအတြင္း ဂါဇာကမ္းေျမွာင္ေဒသကို သြားေရာက္ဖို႔ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း  မာမြတ္အာဘတ္စ္ရဲ႕ ဖာတာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕က တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ဟားမားစ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ဂါဇာအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြကို မၾကာမီ ေျဖေလွ်ာ့ေပးေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဖာတာအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသြားပါတယ္။

Tags: