ဝါးေဖာင္ေအာက္ ဝွက္ၿပီးသယ္လာေသာ ကၽြန္းသစ္ ၃၃၅ လံုး ပုိင္ရွင္မဲ့ဖမ္းမိ

.

ဓာတ္ပံု-သစ္ေတာဦးစီးဌာန
 

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ။           ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊလီျမစ္အတြင္း ဒိုးပင္ေက်းရြာအနီး၌  ဝါးေဖာင္ ေအာက္ဘက္တြင္ ဝွက္ၿပီး တရားမဝင္သယ္လာေသာ ကၽြန္းသစ္ ၃၃၅ လံုးအား ပိုင္ရွင္မဲ့ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

သက္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔မွ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ကသာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း တရားမဝင္သစ္မ်ားအား ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွ အဆိုပါ ဝါးေဖာင္ေအာက္ဘက္တြင္ တရားမဝင္ ဝွက္ၿပီး သယ္လာေသာ ကၽြန္းသစ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔မွ ေရႊလီျမစ္အတြင္း ဒိုးပင္ေက်းရြာအနီးေနရာတြင္ ယင္း ဝါးေဖာင္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အင္းရြာဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆြဲယူစစ္ေဆးခဲ့ရာ ဝါးေဖာင္ေအာက္တြင္ ဝွက္ၿပီး သယ္ယူလာသည့္ ၃၆ ဒသမ ၆၆၂ တန္ရွိ ကၽြန္းသစ္ ၃၃၅ လံုးကို ပိုင္ရွင္မဲ့ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ပိုင္ရွင္မဲ့ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ ကၽြန္းသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိတြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကို စံုစမ္းရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။