ေဆးဝါးပါဝင္တဲ့ ၾကက္ဥမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ရန္ ဂ်ပန္သိပၸံပညာရွင္မ်ား သုေတသနျပဳလုပ္ေန

.

ဂ်ပန္သုေတသီတုိ႔ မ်ဳိးရုိးဗီဇ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖန္တီးထားတဲ့ ၾကက္မမ်ားရဲ႕ ဥမ်ားမွာ ကင္ဆင္အပါအဝင္ ျပင္းထန္တဲ့ ေရာဂါေတြကုိ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္တဲ့ ေဆးဝါးမ်ား ပါဝင္ေနၿပီး ၎က ေဆးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္ကုိ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ သတင္းတစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

“Interferon beta”လုိ႔ေခၚတဲ့ ပရုိးတင္းတစ္မ်ဳိးကုိ နဗ္ေၾကာဆုိင္ရာ လကၡဏာ အမ်ဳိးမ်ဳိး Sclerosis ႏွင့္ အသည္းေရာင္ေရာဂါမ်ားအပါအဝင္ ေနထုိင္မေကာင္းတဲ့ ေရာဂါမ်ားအား ကုသရာမွာ အသုံးျပဳပါတယ္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားက အဆုိပါၾကက္မမ်ားမွ ေဘးကင္းတဲ့ “Interferon beta” မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ပါက မုိက္ခရုိဂရမ္အနည္းငယ္အတြက္ ယန္း ၁၀၀,၀၀၀ (ေဒၚလာ ၈၈၈) အထိ ေဆးဖုိးဝါးခဟာ သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားႏုိင္တယ္လုိ႔ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝတဲ့ Yomiuri Shimbun က ဆုိပါတယ္။ 

ကန္ဆုိင္းေဒသရွိ အဆင့္ျမင့္စက္မႈသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားဌာ (AIST) မွ သုေတသီမ်ားက အဆုိပါသုေတသနလုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါသိပၸံပညာရွင္မ်ားဟာ အခုဆုိရင္ ေဆးဝါးပါတဲ့ ၾကက္ဥမ်ားကုိ ဥေပးႏုိင္တဲ့ ၾကက္မ သုံးေကာင္ ရွိေနၿပီး ၎တုိ႔က ဥမ်ားကုိ ေန႔စဥ္နီးပါး ဥေပးေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သုေတသီမ်ားက ၎ေဆးကုိ ေဆးဝါးကုမၸဏီမ်ားအား ေရာင္းခ်ဖုိ႔ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရၿပီး ေဆးဝါးသစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားေဆးမ်ား စတင္မိတ္ဆက္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက တင္းက်ပ္ထားတာေၾကာင့္ ဝယ္ယူလုိသူမ်ားအေနနဲ႔ အနည္းငယ္ေစာင့္ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Ref; AFP