၂၂ ဘီးယာဥ္ ၃ စီးေပၚမွ ပိေတာက္သစ္ တန္ ၅ဝ ေက်ာ္ဖမ္းမိ

.

ဓာတ္ပံု-သစ္ေတာဦးစီးဌာန

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ။           ။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မႏၲေလး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ ဆမဆယ္ေက်းရြာ၊ ေဘာလုံးကြင္းအနီးႏွင့္ ပင္တီးေက်းရြာအနီးရွိ ၂၂ ဘီးယာဥ္ ၃ စီးေပၚမွ တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္လာေသာ ပိေတာက္သစ္ တန္ ၅ဝ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

အဆိုပါ ၂၂ ဘီးယာဥ္ ၃ စီးေပၚမွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ ပိေတာက္သစ္ တန္ ၅ဝ ေက်ာ္ကို ဆက္စပ္တရား ခံ ၃ ဦးႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်ာက္မဲခ႐ုိင္၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ သတင္း အရ မႏၲေလး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီး၊ ဆမဆယ္ေက်းရြာ၊ ေဘာလုံးကြင္းအနီးႏွင့္ ပင္တီးေက်းရြာ အနီးတြင္ ရပ္တန္႔ထားေသာ SINO Truck ၂၂ ဘီးယာဥ္တစ္စီးေပၚမွ (၁၄ ဒသမ ၈၃၄၂)တန္ရွိ ပိေတာက္သစ္ ၁၈၆ တံုးကို ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ထိုေန႔တြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔မွ မႏၲေလး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ ပင္တီးေက်းရြာအနီး SCANIA ၂၂ ဘီးယာဥ္ေပၚမွ (၂ဝ ဒသမ ၃၈၉၂)တန္ရွိ ပိေတာက္ သစ္ ၁၁၆ တံုးႏွင့္အတူ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး၊ UD ၂၂ ဘီးယာဥ္ေပၚမွ (၁၅ ဒသမ ဝ၃၃၈)တန္ရွိ ပိေတာက္သစ္ ၁ဝ၈ တံုးႏွင့္အတူ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးတို႔အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပိေတာက္သစ္ တန္ ၅ဝ ေက်ာ္ကို ေအာက္တို ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ တစ္ရက္တည္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ တရားမဝင္သယ္ေဆာင္လာသည့္ ပိေတာက္သစ္မ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ ၃ ဦးအား ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။