ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ ေနသည့္ ေမာင္ေတာခရိုင္ေဒသခံမ်ားကို မူလေနရပ္သို႔ျပန္ပို႔

.

ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၈ ။           ။ အၾကမ္းဖက္အာဆာအဖြဲ႕ (ARSA) ၏တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ ေနသည့္ ေမာင္ေတာခရိုင္ေဒသခံမ်ားကို မူလေနရပ္သို႔ျပန္ပို႕ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ဗလေက်းရြာမွ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူ ၂၇ ဦး၊ ကံသာယာ ေက်းရြာမွ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူ ၂၇ ဦး၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္ေတာင္ေက်းရြာမွ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ ၃၄ ဦးႏွင့္ ျပင္ရွည္ေက်းရြာမွ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူ ၃၉ ဦး စုစုေပါင္း ၁၂၇ ဦးတို႕ကို လုံၿခံဳေရးပါသည့္ တပ္မေတာ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေျခာက္စီးျဖင့္ မူလေနရပ္သို႔ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း ေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအနက္ ေက်ာက္ ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည္ေက်းရြာ၊ အုန္းပတီးေက်းရြာ၊ စပါးဆိပ္(သရီ)ေက်းရြာ၊ အလယ္ကြၽန္းေက်းရြာတို႔တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လ်က္ရိွသည့္ ေဒသခံအမ်ားစုသည္လည္း မူလေနရပ္သို႔ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဆႏၵရိွေနေၾကာင္း ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္) နံနက္ပိုင္းက တပ္မေတာ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္လည္း ေဒသခံမ်ားကို မိမိေနရပ္တြင္သာေနထိုင္ၾကရန္တိုက္တြန္းထားၿပီး ေနရပ္ျပန္လိုသည့္ ေဒသခံမ်ားကို လည္းလံုၿခံဳေရးေပးကာ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္မွဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၃ဝ ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ   ေက်းရြာေပါင္း ၃၄ ရြာမွ ေဒ သခံ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူ ၂,၃၂၆ ဦးႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၄၃ ရြာမွ ေဒသခံတုိင္း ရင္းသား ျပည္သူ ၉,၄ဝ၂ ဦး စုစုေပါင္း ၁၁,၇၂၈ ဦးတို႔ တိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္းသိရသည္။