အစုိးရကို ျပစ္တင္မည့္အစား အမွန္ကုိသိေအာင္ ၾကည့္ျမင္ၾကရန္ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးေျပာ

.

ဓာတ္ပံု - MOI

 

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၇ ။                     ။ အစုိးရကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈအစား အမွန္ကုိသိေအာင္ၾကည့္ျမင္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

မစၥတာကုိဖီအာနန္အပါအ၀င္ အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္၊ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ၊  ICRCအဖြဲ႕မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တို႔ႏွင့္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးစဥ္   ေျပာဆိုခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္မည့္ျပည္သူ႔ အစုိးရ အတြက္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈအစားအမွန္ကုိ သိေအာင္ၾကည့္ျမင္ၾကရန္ႏွင့္ မွ်တမႈကုိ အေျခခံသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ကုိ လုိလားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ “ ဟု အစိုးဘက္ကထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ Master Plan ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ ေဖၚရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခုိင္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္ လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ Red Cross Movement ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ကိုလည္းေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္ေထာာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ၆ ရက္ေန႔အထိ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ၅ ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး၏ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ  (၆၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတတ္ေရာက္ေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံးတြင္ ကေမၻာဒီယား၊  သီရိ လကၤာ၊ အာဖဂန္နစ္စတန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊   ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ေရး အပါအ၀င္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခ အေနနွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ဒုကၡ သည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး ကိစၥရပ္ေဆြးေႏြး တင္ျပမႈမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။