ဝ ႏွင့္ မုိင္းလားအဖြဲ႔တုိ႔ႏွင့္ အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္

.

ဓာတ္ပံု - သူရ / မဇၩိမ

 

ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။                ။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC)သည္ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP)ႏွင့္ အမ်ုဳိးသား ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ေခၚ မုိင္းလား (NDAA) တုိ႔ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ပုိင္း သီတင္းကြ်တ္အၿပီးတြင္ ၄င္းတို႔ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘယ္ေန႔သြားမယ္။ ဘယ္သူေတြပါမယ္။ မသိေသးပါဘူး။ လူႀကီးေတြ ညွိႏႈိင္းေနတုန္းပါပဲ။ သီးတင္းကြ်တ္အၿပီးေလာက္ေတာ့ သိရမယ္”ဟု PC အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္စုိးက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

ဝ ေဒသပန္ဆန္းႏွင့္ မုိင္းလားၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး PC အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္စုိးႏွင့္ ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ ဦးသိန္းေဇာ္တုိ႔ သြားေရာက္ ႏုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး အဓိကအားျဖင့္   ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္မည္ဟု နီးစပ္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဝ အဖြဲ႔ ဦးေဆာင္ေသာ ေျမာက္ပုိင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြ႔ဲအစည္း ၇ ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) ကုိမူ တရားဝင္ တေပါင္းတည္း ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမည့္ အစီအစသ္ မရွိေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က ဦးေအာင္စုိးက ေျပာဆုိထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ က်န္တဲ့အဖြဲ႔ေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုႏုိင္ေအာင္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေျမာက္ပုိင္း အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဖုိ႔ စီစဥ္ေဆာက္ရြက္ေနပါတယ္။ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း ေတြ႔ဖုိ႔လည္း အျမဲတမ္းႀကိဳးစားေနပါတယ္။ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းလည္း ေတြ႔မွာပါ။ ေျမာက္ပုိင္း ၇ ဖြဲ႔ဆုိတာကုိေတာ့ လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစုိးရက ၇ ဖြဲ႔မွာ လက္မွတ္မထုိးေသးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ဒီအဖြဲ႔ေတြကုိ ေတြ႔သြားမွာပါ။ ၇ ဖြဲ႔ သီးသန္႔ေတာ့ တေပါင္းတည္း ေတြ႔ဖုိ႔ အစီအစဥ္ မရွိဘူး”ဟု ဦးေအာင္စုိးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဝအဖြဲ႔မွ ဥကၠ႒ တာဝန္ယူထားေသာ FPNCC တြင္ ဝ ၊ မုိင္းလား အပါအဝင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)၊ ရွမ္းျပည္ တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP) ၊တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (TNLA) ၊ ရခိုင္ AA ၊ ကုိးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ (MNDAA ) တုိ႔ ပါဝင္သည္။

PC အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မး္ေရးတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တုိင္းရင္းသား လက္္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ၂၁ ဖြဲ႔လံုး လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္ ႀကိးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဝ ႏွင့္ မုိင္းလားအဖြဲ႔မ်ားသည္ ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့ရာမွ ယခုထိ တုိက္ပြဲ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေသာ အဖြ႔ဲမ်ား ျဖစ္သည္။