ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပုံတူပန္းခ်ီကားကို ဖယ္ရွား

.

 

ယခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္က ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနစဥ္ ၄င္း၏ ပန္းခ်ီကားအား တကၠသိုလ္မွ ဖယ္ရွားလိုက္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပုံတူပန္းခ်ီကားကို ဂ်ပန္ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ႏွင့္ အစားထုိး ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ St Hugh’s ေကာလိပ္က ေၾကညာသည္။

 ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပံုတူပန္းခ်ီ။ Photo - theguardian

ဂ်ပန္ပန္းခ်ီဆရာ Yoshihiro Takada ၏ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ႏွင့္ အစားထိုးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပုံတူပန္းခ်ီကားကို ဖယ္ရွားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းအား ေသခ်ာမသိရေသးေပ။

Takada ၏ ပန္းခ်ီကားကို အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ထားရွိခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပန္းခ်ီကားအား လုံၿခံဳသည့္ေနရာတြင္ ထားထားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးမန္ေနဂ်ာ Benjamin Jones က ေျပာသည္။

ဂ်ပန္ပန္းခ်ီကားသစ္သည္ ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ ေကာလိပ္က လက္ေဆာင္အျဖစ္ ရရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာလိပ္ပင္မအေဆာက္အအုံ ဝင္ေပါက္ခန္းမေဆာင္တြင္ လက္ရွိထားရွိ ျပသထားသည္။

ယခင္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘဂၤလီအေရးတြင္ ႏုိင္ငံံတကာ၏ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရႈတ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တပ္အေပၚ အျပစ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းက ေရးသားထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္က St Hugh’s ေကာလိပ္မွ ဘြဲ႔ရခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔ ခ်ီးျမွင့္ခံရသည္။ ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔အား ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းဖို႔ မရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

၁၈၈၆ ခုႏွစ္အတြင္းက တည္ေထာင္သည့္ St Hugh’s ေကာလိပ္သည္ ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္တြင္ အႀကီးဆုံးေကာလိပ္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေပါင္း ၈၀၀ နီးပါး ရွိသည္။