မေကြးၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေခြးမ်ားအား ေခြးရူးကာကြယ္ေဆး အခမဲ႔ထိုးေပးေန

.

ကမၻာ့ေခြးရူးေရာဂါကာကြယ္ေရးေန႔ျဖစ္ေသာ ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ မေကြးျမိဳ႕၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနရံုး၌ မေကြးျမိဳ႕တြင္းရွိ ေခြးမ်ားအား ေခြးရူးကာကြယ္ေဆး အခမဲ႔ထိုးေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေခြးရူးကာကြယ္ေရးေဆးမ်ား ေခြးအေကာင္ေရ ၂၀၀၀ စာအတြက္ ခြဲတမ္း႐ရွိျပီး မေကြးျမိဳ႕တြင္ ေခြးအေကာင္ ၉၀ စာ ေဆးရရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ မေကြးျမိဳ႕အတြက္ ရထားတဲ႔ ေဆးေတြနဲ႔ ဒီေန႔ကၽြန္မတို႔ရံုးမွာ ေခြးရူးကာကြယ္ေဆးေတြ အခမဲ႔ ထိုးေပးေနပါတယ္။ ဒီမနက္ပိုင္း ေခြးအေကာင္(၂၀)ေလာက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးရပါတယ္” ဟု မေကြးျမိဳ႕နယ္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ေဒါက္တာေအးေအးေမာ္က ေျပာသည္။

ေခြးမ်ားအား ေခြးရူးကာကြယ္ေဆး အခမ့ဲေဆးထိုးေပးမည့္အေၾကာင္း မေကြးျမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ (၁၅)ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ စာပို႔ထားျခင္း ျမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားတြင္ အသံခ်ဲစက္ျဖင့္ လိုက္လံေၾကညာျခင္း တို႔ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသိရန္ အသိေပးထားသည္ဟု သိရသည္။

“တိရစၧာန္ကေန လူကို ကူးစက္တတ္တ့ဲေရာဂါေတြ ျဖစ္တတ္တ့ဲအတြက္ ကၽြန္မတို႔ဌာနကေန တိရစာၧန္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးတာကေတာ့ ေခြးတင္မကပါဘူး ။ က်န္တ့ဲႏြား ဝက္ေတြကိုလည္း ကာကြယ္ေဆးထိုး တာေတြ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္ ” ဟု ေဒါက္တာေအးေအးေမာ္က ေျပာသည္။

ေခြးရူးကာကြယ္ေဆးအခမ့ဲထိုးေပးမႈကို စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ ေခြးရူးေရာဂါကာကြယ္ေရးေန႔ တစ္ရက္တည္းသာ ထိုးေပးမည္ျဖစ္ျပီး အေကာင္(၉၀)စာခြဲတမ္းရသျဖင့္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ေခြးရူးကာကြယ္ေဆးမ်ားအား စက္တင္ဘာ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေခြးမ်ား အမ်ားဆံုးရွိနိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လိုက္လံေဆးထိုးေပးသြားမည္ ျဖစ္ကာ ေခြးမ်ားကုိ ေခြးရူးကာကြယ္ေဆး အခမ့ဲထိုးေပးသည္မွာ (၁၁)ႀကိမ္ ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအးေအးေမာ္က ေျပာသည္။