တြစ္စကားလုံးေရ ကန္႔သတ္ထားမႈကုိ ၂၈၀ အထိ ႏွစ္ဆတုိးျမွင့္ရန္ တြစ္တာ စမ္းသပ္ေန

.

တြစ္တာဟာ လူမႈကြန္ယက္မွာ အသုံးျပဳသူတုိးပြားလာရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအျဖစ္ tweet စာလုံးေရကန္႔သက္ထားမႈကုိ ၂၈၀ အထိ ႏွစ္ဆ တုိးခ်ဲ႕ေပးကာ စမ္းသပ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ယခင္စာလုံးေရ ၁၄၀ သာ ေရးသား ခြင့္ျပဳထားတဲ့အတြက္ ယခု ကန္႔သတ္မႈအသစ္ဟာ အဓိက အေျပာင္းအလဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ အဓိက စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ခဲ့တဲ့ စာလုံးေရကန္႔သတ္မႈကုိ ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဆန္ဖရန္စစၥကို အေျခစိုက္ တြစ္တာက ေျပာပါတယ္။

“ဒါက ေသးငယ္တဲ့ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုပါ။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အေရႊ႕တစ္ခုပါ။”လုိ႔ တြစ္တာရဲ႕ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ ဂ်က္ေဒါေဆက ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကိုရီးယားတို႔မွာ ၎တုိ႔ဘာသာစာလုံးမ်ားနဲ႔ ေရးသားမႈဟာ ေနရာယူမႈမ်ားတာေၾကာင့္ ယခင္ စာလုံးေရ ၁၄၀ မွာသာ ကန္႔သတ္ထားရန္ တြစ္တာက စီစဥ္ထားပါတယ္။

“အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားသူေတြအတြက္ စာလုံးေရကန္႔သတ္မႈက အဓိက စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ခဲ့တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ သုေတသနက ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားသူေတြအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။”လုိ႔ ထုတ္ကုန္မန္ေနဂ်ာ အလီရုိဆန္ႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲယာအင္ဂ်င္နီယာ အီကူဟီ႐ို အာဟာရာတို႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီျဖစ္လာခဲ့တဲ့ တြစ္တာဟာ နာမည္ႀကီး ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔လုိ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ အေျခခ်ပလက္ေဖာင္းျဖစ္ေနေပမယ့္လည္း ေငြေၾကးအျမတ္ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သုံးလပတ္အတြင္းမွာ တြစ္တာကုိ လစဥ္အသုံးျပဳသူ (active user) ဟာ ၃၂၈ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ပထမသုံးလက အသုံးျပဳသူႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ တက္လာေၾကာင္း တြစ္တာက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

တြစ္တာရဲ႕ တုိးပြားမႈဟာ လူမႈကြန္ရက္ ေရွ႕ေဆာင္ ေဖ့ဘုတ္ခ္ကုိ အမီလုိက္ရန္ က်ရႈံးေနခဲ့ပါတယ္။ ေဖ့ဘုတ္ခ္ဟာ အသုံးျပဳသူ ၂ ဘီလီယံႏွင့္ ၎ပုိင္ Instagram ဟာ အသုံးျပဳသူ သန္း ၈၀၀ ရွိပါတယ္။

© Agence France-Presse