ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ားကို ေမာင္ေတာေဒသသို႔ တစ္ပတ္အတြင္း ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္စီစဥ္

.

လာမည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ားကို ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးက ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ယခုလ ၁၉ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ား သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔တြင္ လက္ေတြ႔သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ စီမံေနေၾကာင္း အသိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လတ္တေလာက်င္းပေနေသာ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာအေပၚ ေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး ျပင္သစ္သမၼတ  မက္ခရြန္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူမ်ိဴးသုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ စြပ္စြဲမႈမ်ားအားလံုးကို ျမန္မာအစိုးရက ျငင္းဆိုထားျပီး ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ေလ့လာရန္  ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ အတိုင္ပင္ခံရံုးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္  အခ်က္၁၁ခ်က္ပါ၀င္ၿပီး  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္အတြက္ စိစစ္ေရး အဖြဲ႔ အျမန္ဆံုးဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရသည့္ တမန္းသားေက်းရြာမွ ေပ်ာက္ဆုံးေနသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၉၃ ဦး အေျခအေန ကို အျမန္ဆုံး သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ရွာေဖြမႈတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္၊  ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ အသက္မေသဘဲေရာက္ရွိေနသည္ ဟု သတင္း ထြက္ေပၚေနရေသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္အမ်ဳိးသမီး ၆ ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ ၃ ဦးတို႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ ျပန္လည္ေခၚယူႏုိင္ေရး သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ထပ္မံ ေတာင္းခံသြားရန္ပါရွိသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအား အေရးယူႏုိင္ေရးအတြက္  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ညွိႏႈိင္းကာ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၏ အမည္စာရင္းအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ကုလသမဂၢသို႔ ေပးပို႔သြားရန္တို႔ကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။