ျဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ သင္တန္းသားမ်ား ထပ္မံေစလႊတ္မည္မဟုတ္ဟု တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္

.

စက္တင္ဘာလ ၂၀ ။           ။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သင္တန္းသား အရာရွိ ၅ ဦးကို တပ္မေတာ္မွ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ျပီး ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသုိ႔ သင္တန္းသားမ်ား ထပ္မံေစလႊတ္မည္မဟုတ္ဟု တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သင္တန္းသား အရာရွိမ်ားအား ျပန္လည္ေစလႊတ္ျခင္းအေပၚ ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္တြင္ ယင္းသို႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္ ခ်က္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ပါလီမန္အမတ္မ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သင္တန္းသားမ်ားအား သင္တန္းဆုိင္းငံ့ေပးရန္ေတာင္းဆုိမႈအရ အဆုိပါသင္တန္းသားအရာရွိမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္္မာ-ၿဗိတိန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကားတြင္လည္း ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သင္တန္းသားအရာရွိ ၅ ဦးက ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာစစ္သံ (ၾကည္း၊ေရ၊ ေလ)႐ုံး၌ သင္တန္းသားအားလုံး စုစည္းေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါအစီစဥ္အားရပ္ဆိုင္းရန္ ျဗိတိန္ပါလီမန္အမတ္ ၁၅၀ ခန္႔က စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္အား စာေရးေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု AFP သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။