ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံမိန္႔ခြန္းေျပာစဥ္ မီးပ်က္သြားသည့္ကိစၥအေပၚ ပုသိမ္လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ ျပသမည္ကို မသိရိွဟု ေျပာဆို

.

စက္တင္ဘာ ၂၀ ။           ။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံမိန္႔ခြန္းေျပာစဥ္ မီးပ်က္သြားသည့္ကိစၥအေပၚ လွ်ပ္စစ္ဌာနတာဝန္ရိွသူမ်ားအား အေရးယူမည္ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ယေန႔ ေျပာခဲ့ျပီး လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ ၎တို႔အေနျဖင့္ LED Board တြင္ ျပသမည္ကို သိရိွျခင္း မရိွေၾကာင္း ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံေတ္ာ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံအေျချပမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနမႈအား ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေ႐ွ႕ LED Board တြင္ ျပသေနစဥ္ LED Board လိုင္းႏွင့္  ဆက္ေနေသာေနရာတြင္ မီးႀကိဳးေနရာမွ ထရန္စေဖာ္မာတစ္လုံးေဆာက္ရန္ မလြတ္ေသာ သစ္ပင္ကို ႀကိဳးဆိုင္းခုတ္ရာမွ လွ်ပ္စ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"မီးစက္ဘာညာ ခ်ထားတာလည္း မရိွဘူး။  ကမ္းနားမွာ LED Board ျပမွာလည္း မသိဘူး။ ဦးထြန္းထြန္းေက်ာ္တို႔က အကူအညီေတာင္းလို႔ ခိုင္းလိုက္တာပါ ။ မလြတ္လို႔ ပိတ္လိုက္တာပါ ။ ခ်က္ျခင္းျပန္တင္ခိုင္းလိုက္တာပါ ။ တျခားဘာမွ မရိွပါဘူး”ဟု ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဦးတင္ေအာင္မိုးက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏိုင္ငံအေျချပ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနမႈအား  ျပသေနစဥ္ လ်ွပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လွ်ပ္စစ္ဌာနတာဝန္ရိွသူမ်ားအား စစ္ေဆးၿပီး ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အတိုင္းအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

"ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးမိန္႔ခြန္းေျပာေနတ့ဲ အခ်ိန္မွာျဖစ္သြားတာ မျဖစ္သင့္တ့ဲ ကိစၥ ။ အဲဒါေၾကာင့္ တိုင္းလွ်ပ္စစ္က ဒီေန႔ပဲ စီစစ္ေနပါတယ္။ ဗိုက္ကာ ပိြဳင့္၂လိုင္းကိုပိတ္တာ အထက္ၫြန္ၾကားခ်က္မရိွဘဲ ပိတ္တာ။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ရိွပါတယ္။ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာ ပါ။ အဓိကအေရးႀကီးတာျဖစ္သြားပါေစဆိုတ့ဲရည္ရြယ္ခ်က္ မရိွတာေတြ႕ရပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ မီးပိတ္တ့ဲကိစၥ မွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရိွပါတယ္ ။ တိုင္းလွ်ပ္စစ္က စိစစ္ေနပါတယ္”ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေဌးက မဇၩိမသုိ႔ေျပာသည္။

အဆိုပါေနရာရိွ EPC သစ္ပင္ခုတ္ရာအနီးရိွ  လိုင္းႏွင့္ LED Board ျဖင့္ျပသည္ လိုင္းတစ္ခုတည္းျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္  လွ်ပ္စစ္မီးျပန္လည္ရရိွခဲ့ျပီး ယင္းမိန္႔ခြန္းအား တိုင္းဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား လာေရာက္ၾကည့္႐ွဴေနခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။