ဖိလစ္ပိုင္တြင္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈမ်ားအတြင္း လူေလးဦးေသဆုံးကာ ေက်ာင္းႏွင့္ ရုံးမ်ား ပိတ္ထားရ

.

 

မနီလာ၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ ။                  ။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ မုန္တုိင္းတိုက္ခတ္၍ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္းက်င္အႏွံ႔ ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားရာ လူေလးဦး ေသဆုံးၿပီး ေျခာက္ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေနလ်က္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အစိုးရရုံးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္ထားရသည။္

ေသဆုံးသူမ်ားတြင္ မိုးေရေၾကာင့္ ဒီေရျမင့္တက္သည့္ မနီလာၿမိဳ႕ျပင္က ျမစ္အတြင္း အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ေရနစ္ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္   ျဖစ္ပြားေသာ ေျမၿပိဳမႈတစ္ရပ္အတြင္း သုံးလသားအရြယ္ ကေလးတစ္ဦး ေသဆုံးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ေသဆုံးသူႏွင့္ ေပ်ာက္ဆုံးသူအမ်ားစုသည္ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေဘးမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု အစိုးရက သတိေပးထားေသာ အႏၱရာယ္ဇုန္အတြင္း ေနထုိင္ေနရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြက သူတို႔ကုိ မျပတ္သတိေပးေနတာျဖစ္တယ္။ သူတို႔ေနရာက ေျမၿပိဳမႈေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္သတိေပးေပမယ့္ သူတို႔က ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း မရွိတာျဖစ္တယ္။”ဟု အရပ္ဖက္ကာကြယ္ေရးရုံး တာဝန္ရွိသူ ရိုေနးမာတီယိုက ေျပာသည္။

မနီလာအေရွ႕ပိုင္းတြင္လည္း မိုးေရေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈျဖစ္ရာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦး ေျမႀကီးပိ ေသဆုံးသည္။

ႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ မုန္တိုင္း ၂၀ နီးပါး ႀကံဳေတြ႔ေလ့ရွိေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဖိလစ္ပိုင္ကၽြန္းသို႔ ေနာက္ဆုံး တုိက္ခတ္ေသာ ယခု အပူပိုင္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အျပင္တြင္ ရင္ဘတ္ေလာက္အထိ ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည္။

မာရင္းဟုေခၚေသာ အဆိုပါ မုန္တိုင္းသည္ အေရွ႕ပိုင္း မူဘန္းၿမိဳ႕သို႔ ဝင္ေရာက္ကာ လူဇြန္ကၽြန္းမႀကီး အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းအႏွံ႔ တိုက္ခတ္ၿပီး မနီလာၿမိဳ႕ေဘးမွ ျဖတ္သန္းတိုက္ခတ္သြားေၾကာင္း အစိုးရ မိုးေလဝသဌာနက ေျပာသည္။