နႏြင္းစုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း (၂)

.

စုိက္ပ်ဳိးၿပီး ၇ လအၾကာမွာေတာ့ နႏြင္းရြက္မ်ားဟာ ၀ါလာၿပီး နႏြင္းတက္မ်ားကုိ တူးေဖာ္ႏုိင္မွာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အပင္ေျခရဲ႕ေဘးကေန ထြက္ေနတဲ့ အစြယ္ကုိေတာ့ အတက္လုိ႔ေခၚၿပီး အပင္ေျခကုိေတာ့ ေခါင္းလုိ႔ ေခၚ ပါတယ္။

ေခါင္းကုိေတာ့ ေနာက္ႏွစ္ဆက္စုိက္ရန္ သိမ္းထားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရိပ္ရတဲ႔ ေနရာေတြမွာေျမက်င္း တူးအခင္းခံၿပီး နႏြင္းေခါင္းေတြထည့္ၿပီး အေပၚကေျမဖုိ႔ ထားေပးရမွာျဖစ္ၿပီး အစုိဓာတ္အသင့္အတင့္ ရေစရန္ေရေလာင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ႏွစ္စုိက္ကာနီးမွ ျပန္ေဖာ္ၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စားသုံးမယ့္ နႏြင္း တက္မ်ားကုိေတာ့ ေရေႏြးနဲ႔ျပဳတ္ၿပီး ေနလွန္းအေျခာက္ခံၿပီးမွ စားသုံးၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

နႏြင္းပင္မွာ က်ေရာက္တတ္တဲ့ ပုိးေတြကေတာ့ အစုံစားခူပုိး၊ ရႊက္လိပ္ပုိး၊ ဇာေတာင္ကမ္းပုိးနဲ႔ ေလွးပုိးတုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း(၂) အားၾကည့္ရန္-http://www.mizzimaburmese.com/article/31577